Huỷ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo về việc Huỷ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

  1. Căn cứ Thông báo số 2343/UBCK-GSĐC ngày 03/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư về việc hủy đăng ký công ty đại chúng như sau:
  • Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN
  • Tên Tiếng Anh: SURVEY AND MINERALS JOINT STOCK COMPANY
  • Trụ sở chính. : Số 80 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
  • Điện thoại. : 04.38311628; 04.37764522       Fax: 04.37764278
  • : www.surminco.com.vn
  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104575757 ngày 02/11/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần 03 ngày 26/04/2016.

  1. Vốn điều lệ: 800.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, tám trăm triệu đồng)
  2. Lĩnh vực kinh doanh:

Tư vấn kỹ thuật, dịch vụ trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường.

  1. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:

- Tư vấn, kiểm tra, giám sát, thẩm định chất lượng công trình sản phẩm về đo đạc bản đồ, quản lý đất đai, địa chất, khoảng sản, tài nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo.

- Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao, lưới trọng lực các cấp hạng. Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình, bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biển, đảo.

Quảng cáo

- Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề.

- Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; Kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thống kê, kiểm kê đất đai; Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xây dựng bản đồ về giá đất; Định giá đất.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, hệ thống thông tin chuyên ngành tài nguyên môi trường.

-  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Đo đạc các thông số môi trường, đánh giá tác động môi trường, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; Lập quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển.

- Điều tra đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản, nguồn nước; Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, xuất nhập khẩu khoáng sản; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

- Buôn bán, kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường.

- Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Kể từ ngày 30/9/2021, Công ty hủy tư cách công ty đại chúng theo luật định.

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin trân trọng kính báo.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia