Huy động được 3.050 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động được 3.050 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 25/9, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn TPCP 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.050 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,54%/năm, thấp hơn 0,21%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,97%/năm, thấp hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/9/2019).

Quảng cáo

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,24%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/9/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,23%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 250 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất 5,23%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 153.991,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

>> Chỉ có 1 đợt phát hành thành công trái phiếu quốc tế trong 8 tháng

 

Có thể bạn quan tâm

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ra mắt tính năng bán chứng khoán lô lẻ trên sàn HoSE trên Online và triển khai mua chứng khoán lô lẻ HOSE định kỳ từ ngày 20/10/2021.

Thứ bảy, 23/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia