Huyện Thanh Trì quyết tâm lên quận vào năm 2020

Huyện Thanh Trì quyết tâm lên quận vào năm 2020

Chiều 4/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban báo chí thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của huyện Thanh Trì.

Tại buổi giao ban, ông Đặng Đức Quỳnh, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 của Thanh Trì là tập trung đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận vào năm 2020.

Ông Quỳnh cho biết trong nội dung Đề án này, Thanh Trì chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế hiện có và xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế mới.

Huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tạo đà cho huyện phấn đấu thành quận vào năm 2020.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng chủ trương tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai và trật tự xây dựng. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao. Chủ động phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo ông Quỳnh, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận vào năm 2020, phân công rõ nhiệm vụ các thành viên, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nhằm phát huy tốt tiềm năng nội lực địa phương.

Quảng cáo

Về tính khả thi của Đề án đến năm 2020 ông Quỳnh chia sẻ: “Trong quá trình rà soát lại, một số chỉ tiêu của huyện vẫn còn vướng, đặc biệt chỉ tiêu về hạ tầng khung (mật độ xây dựng/công dân). Để làm được, vấn đề quan trọng là nguồn lực nếu Đề án được thông qua. Đến năm 2020 Thanh Trì thành quận, tôi cho rằng, chắc chắn cần sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của Thành phố cũng như sự quyết liệt vào cuộc tranh thủ các nguồn lực của huyện mới có thể thực hiện được”.

Về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, ông Quỳnh cho biết, năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 7.486 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2017; tổng thu ngân sách ước đạt 1.850 tỷ đồng, bằng 106% so với dự toán HĐND TP giao.

Trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 đề án rau và lúa. Đến nay, diện tích lúa BT09 và Thiên ưu trên địa bàn huyện chiếm 92% tổng diện tích gieo cấy; duy trì gieo trồng và cấp lại giấy chứng nhận cho 140,5ha trồng rau an toàn và 50ha rau theo tiêu chuẩn VietGAP...

Huyện Thanh Trì đã hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới và đang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện ước đạt 48,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 81,6%...

Theo ông Quỳnh, định kỳ hàng tuần, lãnh đạo HĐND – UBND huyện đều tổ chức họp giao ban để nắm bắt tình hình và trực tiếp chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng mới phát sinh.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã kiểm tra 664 trường hợp và phát hiện 109 trường hợp vi phạm. Qua đó, đã xử lý dứt điểm 99/109 trường hợp và 10 trường hợp còn lại đang giải quyết theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 18 tháng sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, một số quốc gia đã quyết định rằng đến lúc cần phải mở cửa và áp dụng mô hình “sống chung với Covid-19”.

Thứ tư, 22/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia