Kế hoạch thoái vốn "Big 4 ngân hàng" trong 3 năm tới sẽ như thế nào

Theo kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phê duyệt, kế hoạch thoái vốn "Big 4 ngân hàng" được đề cập khá rõ.

big 4 ngân hàng

Nhóm Big 4 ngân hàng là 4 đơn vị nằm trong danh sách 21 doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước được thực hiện thoái vốn theo phương án riêng giai đoạn 2022 - 2025. 

Quảng cáo

Theo đó, Ngân hàng Agribank thuộc danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, tỷ lệ vốn Nhà nước dự kiến nắm giữ sau cổ phần hóa là từ 65% vốn trở lên.

Đối với Ngân hàng VietinBank, Nhà nước tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 64,46%.

Tại Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietcombank, Chính phủ sẽ thực hiện theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ và “Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 2025, định hướng đến 2030" nêu tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ kế hoạch sắp xếp và tỷ lệ vốn dự kiến Nhà nước nắm giữ tại hai ngân hàng này.

Hiện, Nhà nước đang nắm giữ 80,9% vốn tại BIDV và 74,8% vốn tại Vietcombank.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Vietcombank dự kiến sẽ phát hành gần 2,77 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, tăng vốn điều lệ thêm 27.685 tỷ đồng.

Thứ hai, 30/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia