Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh lãnh đạo chủ chốt Hà Nội

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh lãnh đạo chủ chốt Hà Nội

Hôm nay (6/12), tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội, các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu. Các đại biểu thảo luận tại tổ và trở về hội trường để nghe tổng hợp ý kiế

 HĐND thành phố lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố.

Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất; không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nêu trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND thành phố.

Quảng cáo

Trưởng Ban kiểm phiếu Vũ Đức Bảo cho biết, só phiếu phát ra là 102 phiếu, thu về 102 phiếu. Ngay sau khi công bố kết quả, HĐND TP thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 36 chức danh do HĐND TP bầu với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội:

STT

Họ và tên

Chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Mức độ tín nhiệm

 Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm

thấp

1

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chủ tịch HĐND Thành phố

100 (98,04%)

1 (0,98%)

1 (0,98%)

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

86 (84,31%)

6 (5,88 %)

10 (9,8%)

3

Phùng Thị Hồng Hà

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

82 (80,39 %)

16 (15,69%)

4 (3,92%)

4

Trần Thế Cương

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố

85 (83,33%)

13 (12,75%)

3 (2,94%)

5

Phạm Thị Thanh Mai

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố

90 (88,24%)

7 ( 6,86%)

4 (3,92%)

6

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố

87 (85,29%)

9 (8,82%)

5 (4,9%)

7

Nguyễn Nguyên Quân

Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố

85 (85,29%)

12 (11,76%)

2 (1,96%)

8

Lê Minh Đức

Chánh Văn phòng HĐND Thành phố

81 (79,41%)

16 (14,69%)

3 (2,94%)

9

Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND Thành phố

84 (82,35%)

14 (13,73%)

4 (3,92%)

10

Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố

76 (74,51%)

20 (19,61%)

5 (4,9%)

11

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

61 (59,8%)

27 (26,4%)

12 (11,76%)

12

Nguyễn Thế Hùng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

67 (65,69%)

31 (30,39%)

2 (1,96%)

13

Ngô Văn Quý

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

58 (56,86%)

33 32,35

10

9,8%

14

Lê Hồng Sơn

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

45 (44,12%)

42

41,18%

13

12,75%

15

Nguyễn Doãn Toản

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

74 (72,55%)

17 (16,67%)

10

(9,8%)

16

Lê Ngọc Anh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố;

52 (50,98%)

45 (44,12%)

5

 (4,9%)

17

Lê Văn Dục

Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố

43 (42,16%)

45

(44,12%)

14 (13,73%)

18

Chử Xuân Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố

40 (39,22%)

49 (48,04%)

13 (12,75%)

19

Vũ Đăng Định

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố

65 (63,73%)

33

(32,35%)

4

(3,92%)

20

Nguyễn Trọng Đông

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố

41 (40,20%)

45 (44,12%)

16 (15,69%)

21

Tô Văn Động

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố

50 (49,02%)

40 (39,22%)

12 (11,76%)

22

Hà Minh Hải

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố

88 (86,27%)

13

(12,75%)

1

(0,98%)

23

Trần Đức Hải

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố

49 (48,04%)

46 (45,10%)

7

(6,86%)

24

Nguyễn Khắc Hiền

Giám đốc Sở Y tế Thành phố

69 (69,65%)

29 (28,43%)

4

(3,92%)

25

Nguyễn An Huy

Chánh Thanh tra Thành phố

76 (74,51%)

22 (21,57%)

4 (3,92%)

26

Đoàn Duy Khương

Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố

65 (63,13%)

27 (26,47%)

10 (9,8%)

27

Chu Phú Mỹ

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố

49 (48,04%)

35 (34,31%)

18 (17,67%)

28

Nguyễn Mạnh Quyền

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

74 (72,55%)

17 (16,6%)

11 (10,78%)

29

Trần Huy Sáng

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố

79 (77,45%)

20 (19,61%)

3 (2,94%)

30

Khuất Văn Thành

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố

81 (79,41%)

17 (16,6%)

4 (3,92%)

31

Lê Hồng Thăng

Giám đốc Sở Công thương Thành phố

59 (57,84%)

38 (37,25%)

5 (4,9%)

32

Phạm Quý Tiên

Chánh Văn phòng UBND Thành phố

70 (68,63%)

28 (27,45%)

4 (3,92%)

33

Ngô Anh Tuấn

Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố

57 (55,88%)

42 (41,18%)

3 (2,94%)

34

Vũ Văn Viện

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố

69 (67,65%)

29 (28,43%)

4 (3,92%)

35

Lê Vinh

Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố

49 (48,04%)

43 (42,16%)

10 (9,8%)

36

Nguyễn Tất Vinh

Trưởng ban Dân tộc Thành phố

41 (40,2%)

51 (50%)

10 (9,8%)

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng Đạo đức) đã thông qua báo cáo giữa kỳ giai đoạn 3 đối với vaccine phòng Covid-19 Nano Covax của Công ty Nanogen.

Chủ nhật, 19/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia