Kiến nghị cho phép thế chấp đất tại tổ chức tín dụng nước ngoài

Kiến nghị cho phép thế chấp đất tại tổ chức tín dụng nước ngoài

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) kiến nghị cho phép người sử dụng đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài.

Theo đó, HoREA vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp và Thường trực UBND TP. HCM về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013. 

Luật Nhà ở đã cho phép Việt kiều và cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng được quyền sử dụng đất trong thời hạn đầu tư. Tất cả đối tượng nêu trên đều có nhu cầu thế chấp quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại ngân hàng ở nước ngoài.

Trong khi đó, khoản 2.d Điều 174 Luật Đất đai chỉ cho phép thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng trong nước.

Quảng cáo

Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phép người sử dụng đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng nước ngoài trong thời hạn sử dụng đất nhưng khi xảy ra tranh chấp thì phải được xử lý theo pháp luật Việt Nam để đảm bảo chủ quyền quốc gia.

Trước đó, HoREA có công văn gửi lên Thủ tướng Chính phủ đề xuất sớm sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đất đai để phát huy nguồn lực đất đai trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, HoREA kiến nghị Chính phủ thay đổi phương thức tính tiền sử dụng đất hiện nay. Kiến nghị bổ sung khoản 2 (mới) vào Điều 107 Luật Đất đai: “Thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, với mức thu bằng 15% (hoặc ...%) bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành".

HoREA cũng kiến nghị bỏ quy định "Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần" tại Điều 113 Luật Đất đai và giao quyền cho HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành "Bảng giá đất" và xác định giá đất cụ thể. Việc này nhằm đảm bảo được nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường và phù hợp với thực tế tình hình của địa phương. Đồng thời cần phải có quy định cách tính mức thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình phù hợp với khả năng tài chính khi xin cấp "sổ đỏ".

>>HoREA kiến nghị đóng phí bảo trì chung cư 2% trong 5 năm

Có thể bạn quan tâm

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt tồn tại, bất cập ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm như chậm tiến độ, trên lòng hồ còn có tình trạng người dân làm bè, lán trại đế đánh bắt cá gây mất cảnh quan; nguồn nước mặt có dấu hiệu ô nhiễm ở một số khu vực...

Thứ hai, 05/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia