Kiến nghị nới rộng điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Kiến nghị nới rộng điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đề xuất sửa đổi điều kiện nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng tiếp cận.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đề xuất sửa đổi điều kiện nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng tiếp cận.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nhằm giảm bớt các điều kiện để người lao động, chủ doanh nghiệp và các đối tượng liên quan dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Về gói 16.000 tỷ đồng (nằm trong gói 62.000 tỷ đồng) cho vay lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bỏ điều kiện “đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động”, đồng thời bỏ nội dung “trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc”.

Bộ này cũng đề xuất sửa điều kiện “doanh nghiệp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc” thành “người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019”.

Quảng cáo

Thời gian lao động ngừng việc được mở rộng từ tháng 4 đến tháng 12/2020 thay vì đến tháng 6/2020 như trước đó. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ cho vay vẫn không quá 3 tháng.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bãi bỏ các thủ tục hành chính phê duyệt bởi cấp huyện và cấp tỉnh khi làm hồ sơ xét duyệt chuyển sang việc doanh nghiệp trực tiếp kê khai hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hồ sơ vay vốn, người sử dụng lao động tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn.

Tờ trình quy định, điều kiện để người sử dụng lao động được tạm hoãn vào quỹ hưu trí tử tuất từ “giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch” xuống còn “giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch”. Theo Bộ LĐ-TB&XH, với phương án này, dự kiến có khoảng 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện.

Đồng thời, trong trường hợp có khoảng từ 30% - 50% số doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng khoảng 120.000 - 200.000 doanh nghiệp với khoảng 3,2 - 5,4 triệu lao động được tạm dừng đóng với số tiền giảm một tháng khoảng 3.969 - 6.618 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia