Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng ước tính 128,2 tỷ USD

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng ước tính 128,2 tỷ USD

Tổng cục Thống kê ước tính trong 9 tháng cả nước xuất siêu 2,76 tỷ USD hàng hóa và nhập siêu dịch vụ là 3,4 tỷ USD. Cụ thể, tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 128,2 tỷ US

Tổng cục Thống kê ước tính trong 9 tháng cả nước xuất siêu 2,76 tỷ USD hàng hóa và nhập siêu dịch vụ là 3,4 tỷ USD. Cụ thể, tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 128,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 37,0 tỷ USD, tăng 5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 91,2 tỷ USD, tăng 7,4%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng đạt 132,4 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 9 tháng năm 2016 đạt 125,4 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 51,4 tỷ USD, tăng 2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 74,0 tỷ USD, tăng 0,9%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đạt 135,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 2,76 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,38 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,14 tỷ USD. Xuất khẩu dịch vụ 9 tháng năm nay ước tính đạt 9,2 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu dịch vụ du lịch đạt 6,3 tỷ USD, chiếm 68,2% tổng kim ngạch và tăng 17,9%. Nhập khẩu dịch vụ 9 tháng ước tính đạt 12,6 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu dịch vụ vận tải đạt 6,6 tỷ USD, chiếm 52,2% tổng kim ngạch và tăng 2,2%. Nhập siêu dịch vụ 9 tháng là 3,4 tỷ USD.

Chính phủ

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia