Kosy muốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

Kosy muốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

HĐQT KOSY đã thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho cổ đông của CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thuỷ điện và Điện gió Bạc Liêu.

Trong văn bản trình Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY (HOSE: KOS) cho biết thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông các Công ty chưa đại chúng gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thuỷ điện, Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.

Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ phát hành.

Ngoài ra, KOS cam kết không vi phạm bất kỳ quy định nào của Luật Cạnh tranh và các văn bản có liên quan về tập trung kinh tế.

Quảng cáo

Theo cam kết, KOS và các Công ty Cổ phần bị hoán đổi là các công ty có vốn vừa và nhỏ so với các công ty cùng ngành, cùng hoạt động lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện, không phải là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường tại Việt Nam. Thị phần của KOS vẫn đảm bảo mức dưới 30% trên thị trường liên quan.

Trước đó, KOS đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của 2 công ty mảng điện và miễn thủ tục chào mua công khai khi mua hoặc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của chủ tịch HĐQT công ty.

HĐQT KOS trình cổ đông phương án phát hành 100 cổ phiếu mới để hoán đổi với hơn 32,3 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và 34,3 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Tỷ lệ hoán đổi giữa KOS và 2 đơn vị này là 1:1,5. Sau khi hoán đổi, KOS sẽ nắm giữ 70,36% vốn của Điện gió Kosy Bạc Liêu và 98% vốn của Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện.

Với việc phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của KOS sẽ tăng từ hơn 1.650 lên hơn 2.650 tỷ đồng. Thời gian thực hiện phương án dự kiến trong năm 2021.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Với việc sở hữu hơn 5,16 triệu cổ phiếu HDB, CTCP Địa ốc Phú Long dự kiến thu về hơn 120 tỷ đồng. Nhiều khả năng số cổ phiếu này sẽ được chuyển nhượng nội bộ cho Tổng Giám đốc Sovico theo phương thức thoả thuận.

Thứ hai, 25/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia