Lãi ròng ITA bất ngờ tăng 42% sau soát xét lên 37 tỷ đồng

Lãi ròng ITA bất ngờ tăng 42% sau soát xét lên 37 tỷ đồng

Sau soát xét 6 tháng, dù doanh thu của ITA giảm 8 tỷ đồng nhưng giá vốn cộng chi phí lãi vay giảm 27 tỷ đồng nên lãi sau thuế vẫn ghi nhận tăng 42% lên 37 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017.

Theo báo cáo kiểm toán, doanh thu thuần của Công ty ghi nhận giảm 8 tỷ đồng còn 260 tỷ đồng so với báo cáo tư lập. Giá vốn hàng bán giảm 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập làm lợi nhuận gộp của ITA tăng lên 101 tỷ đồng.

Trong kỳ, ITA được ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng 3,6 tỷ đồng, trước đó theo báo cáo tự lập khoản này không được hoàn nhập và chịu chi phí dự phòng là 7 tỷ đồng. Do đó dù chi phí lãi vay tăng thêm 8 tỷ đồng sau kiểm toán nhưng nhờ khoản hoàn nhập dự phòng nên ITA được ghi nhận giảm chi phí tài chính 7 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Quảng cáo

Khoản chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận tăng 7 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Nhờ giá vốn và chi phí tài chính giảm nên lợi nhuận sau thuế của ITA tăng 11 tỷ đồng (tăng 42%) lên 37 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Khoản lợi nhuận chưa phân phối tính đến 30/6 sau kiểm toán là 603 tỷ đồng, tăng hơn 11 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Tuy nhiên, kiểm toán viên nhấn mạnh lũy kế đến ngày 30/6/2017, Tập đoàn đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo - khu mở rộng trên tổng diện tích 919.383 m2 và khu công nghiệp Tân Đức trên tổng diện tích 1,69 triệu m2. Giá vốn tương ứng bao gồm tiền thuê đất phải trả dựa trên đơn giá thuê đất ước tính theo hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục hợp đồng liên quan đã được ký kết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

Theo Luật đất đai năm 2013 và các nghị định hướng dẫn, Tập đoàn có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê của diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên theo đơn giá đất trả tiền thu đất một lần, mà số tiền này có thể chênh lệch với số tiền đã được Tập đoàn trích trước.

 >> Nữ tướng Đặng Thị Hoàng Yến trở lại nắm quyền Tân Tạo

Có thể bạn quan tâm

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 6/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ ba, 06/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia