Lâm Đồng: Dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Phương Nam được gia hạn lần cuối

Lâm Đồng: Dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Phương Nam được gia hạn lần cuối

Trong thời gian gia hạn doanh nghiệp không được chuyển nhượng dự án. Trường hợp không đầu tư hoàn thành dự án theo cam kết, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa gia hạn lần cuối cùng cho dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Phương Nam. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp tư nhân Phương Nam tiếp tục thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Phương Nam và phải hoàn thành các thủ tục có liên quan.

Song song với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận điều chỉnh công năng của Khối thương mại dịch vụ thành Khối nhà ở thương mại.

Đây là lần gia hạn cuối cùng cho dự án này.Trong thời gian gia hạn doanh nghiệp không được chuyển nhượng dự án. Trường hợp không đầu tư hoàn thành dự án theo cam kết, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam có trách nhiệm liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng sau khi UBND tỉnh có văn bản chấp thuận tiếp tục triển khai dự án và phải hoàn thành trước ngày 28/4/2022.

Doanh nghiệp cần liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục ký quỹ và điều chỉnh tiến độ theo quy định (sau khi được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng và nộp tiền gia hạn); liên hệ với Cục Thuế tỉnh xác định các nghĩa vụ tài chính: tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản cùng với chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, thực hiện hoàn thành trước 10/5/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát toàn bộ quá trình giao đất, cho thuê đất từ Công ty cổ phần thương mại Lâm Đồng sang Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam; chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ đất sản xuất kinh doanh trả tiền hàng năm sang đất ở trả tiền thuê đất 1 lần và giao đất có thu tiền sử dụng đất (từ năm 2005 đến nay), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất tại 30 căn nhà ở và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/4/2022.

Sở cũng phải hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam thực hiện thủ tục gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 28/4/2022.

Quảng cáo

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Doanh nghiệp Phương Nam thực hiện thủ tục ký quỹ, điều chỉnh tiến độ dự án sau khi được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng; thẩm định trình UBND tỉnh điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng và yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam hoàn thành trước ngày 10/5/2022; kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản cùng với chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Lâm Đồng, Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam, tiến hành truy thu thuế các tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10/5/2022.

Vào năm 2009, dự án trung tâm thương mại dịch vụ Bảo Lộc được UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Lâm Đồng với quy mô diện tích 8.078m2 tại Khu quy hoạch Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc.

Mục tiêu đầu tư là xây dựng và khai thác một trung tâm thương mại; quy mô gồm khối trung tâm thương mại và khách sạn 03 sao.

Đến ngày 22/9/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 2091/QĐ-UBND điều chỉnh dự án. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án là doanh nghiệp tư nhân Phương Nam và Cty cổ phần Hiệp Phú.

Mục tiêu của dự án là đầu tư Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở. Quy mô cụ thể gồm: Khối ở thương mại 3.450m2, khối thương mại dịch vụ diện tích 2.600m2, đường giao thông nội bộ, sân bãi, cây xanh và thảm cỏ diện tích 2.416,6m2.

Tiếp đến ngày 28/12/2016, UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh nhà đầu tư sang DNTN Phương Nam tại Quyết định số 2832/QĐ-UBND.

Về tiến độ triển khai, đến nay dự án đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư (đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng,…); xây dựng hoàn thành Khối ở thương mại (30 căn), đường giao thông nội bộ; chưa xây dựng Khu thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật của khu thương mại dịch vụ.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Thứ sáu, 27/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia