Lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 02 về tăng năng lực cạnh tranh

Lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 02 về tăng năng lực cạnh tranh

Tổ công tác triển khai Nghị quyết 02 sẽ tổ chức tham vấn, đối thoại về khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông làm tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đánh giá tình hình và đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ các vấn đề bất cập, vướng mắc trong môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Tổ công tác tham mưu giúp lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết và Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết; đồng thời, kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ phương án giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Quảng cáo

Tổ công tác cũng sẽ tổ chức tham vấn, đối thoại với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia về những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị giải pháp tương ứng; tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết để trình lãnh đạo bộ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết.

Tổ công tác gồm 18 thành viên, bộ phận thường trực của Tổ công tác gồm ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Trưởng bộ phận thường trực; bà Vũ Thị Châu Quỳnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, thành viên; bà Nguyễn Thị Diệu Trinh, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, thành viên; ông Nguyễn Đình Cung, chuyên viên cao cấp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên; bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban, Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên.

Định kỳ hàng quý, Tổ công tác sẽ báo cáo Bộ trưởng về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết; định kỳ 6 tháng tổ chức hội thảo về tình hình, kết quả và vấn đề thực hiện Nghị quyết.

Tổ công tác chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 tỉnh Tiền Giang vừa chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để truy cứu trách nhiệm hình sự 01 trường hợp buôn bán thực phẩm bổ sung giả về giá trị sử dụng, công dụng và sản phẩm dinh dưỡng có chất lượng không phù hợp.

Thứ ba, 24/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia