Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

QCG, HU3, NAG, PDB, PHN, KTL, TXM, HFC, DNH, PVM vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Quốc Cường Gia Lai ( mã: QCG) : Ngày 19/7 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 8,6% (01 cổ phiếu nhận 860 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2017.

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD 3 (mã: HU3): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 9,5% (01 cổ phiếu nhận 950 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2017.

CTCP Nagakawa Việt Nam (mã: NAG): Ngày 14/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2017.

CTCP Pacific Dinco (mã: PDB): Ngày 18/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2017. Đồng thời Pacific Dinco cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

CTCP Pin Hà Nội (mã:  PHN)Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2017.

CTCP Kim khí Thăng Long (mã: KTL - UpCOM): Ngày 17/7 – ngày DDKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2017.

Quảng cáo

CTCP Vicem Thạch cao Xi măng (mã:  TXM) : Ngày 24/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 8/8/2017.

CTCP Xăng dầu Chất đốt Hà Nội ( mã: HFC - UpCOM): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2017.

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (mã:  DNH - UpCOM): Ngày 17/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2017.

CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí (mã: PVM - UpCOM): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/8/2017.

Theo Thái Phương

Infornet

>> FLC Faros được chấp thuận phát hành 43 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Có thể bạn quan tâm

Theo văn bản mới phát hành, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của chính doanh nghiệp để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu.

Thứ ba, 29/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia