Licogi Quảng Ngãi bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định công bố thông tin chứng khoán

Licogi Quảng Ngãi bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định công bố thông tin chứng khoán

Ngày 04/5/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 98/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (UPCoM: LQN).

Cụ thể, Công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với hai tài liệu là Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Bên cạnh đó, LQN công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020 trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn.

Quảng cáo

Đồng thời, Licogi Quảng Ngãi cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tổng số tiền phạt đối với các vi phạm trên là 85 triệu đồng.

Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi (LQN) có tiền thân là Công ty Xây lắp và Sản xuất Vật liệu xây dựng – Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) được thành lập vào ngày 04/07/1997. Công ty tiến hành cổ phần hoá vào năm 2005. 

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, quản lý kinh doanh phát triển nhà, thi công xây lắp và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Thị trường xây lắp của LICOGI Quảng Ngãi tập trung chủ yếu tại khu vực Duyên hải Miền trung và Tây Nguyên. Ngày 01/11/2016, LQN chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM. 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa thông báo chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng FLC Faros (ROS) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 30/05/2022.

Thứ ba, 24/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia