Lộ trình Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ lên quận hoặc thành phố

Lộ trình Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ lên quận hoặc thành phố

TP. HCM là đô thị loại đặc biệt. Các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè chủ yếu có vị trí cửa ngõ của TP. HCM để kết nối với các tỉnh thuộc miền Đông và Tây Nam bộ.

Sở Nội vụ TP. HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP. HCM về công tác chuẩn bị xây dựng Đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM) giai đoạn 2021 - 2030.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ, TP. HCM là đô thị loại đặc biệt. Các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè chủ yếu có vị trí cửa ngõ của TP. HCM để kết nối với các tỉnh thuộc miền Đông và Tây Nam bộ.

Những năm qua, tại các huyện này, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều khu đô thị, hạ tầng, tuyến cao tốc, đã và đang hình thành; trình độ dân trí, lối sống đô thị được hình thành rõ nét và không khác biệt nhiều so với các quận nội thành. Do vậy, việc đầu tư xây dựng các huyện để thành lập đơn vị hành chính quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM), chuyển các xã, thị trấn thuộc huyện thành phường là hết sức cần thiết.

Đề án đề xuất lộ trình thực hiện theo 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, sẽ chuyển các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận (hoặc thành lập thành phố thuộc TP. HCM). Giai đoạn 2025 - 2030 sẽ chuyển 2 huyện còn lại là Củ Chi và Cần Giờ thành quận (hoặc thành lập thành phố thuộc TP. HCM).

Qua đánh giá sơ bộ, so với 30 tiêu chí của cấp quận, huyện Hóc Môn đạt 30/30 tiêu chí; Bình Chánh đạt 26/30, Nhà Bè 23/30, Củ Chi 23/30, riêng huyện Cần Giờ đạt 19/30, chưa đạt 50% dân số theo quy định.

Cụ thể, huyện Hóc Môn có diện tích hơn 109 km², dân số gần 463.000 người; đạt 6/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đạt 21/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

Huyện Bình Chánh có diện tích hơn 252 km², dân số hơn 711.000 người, đạt 6/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đạt 18/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

Huyện Nhà Bè có diện tích hơn 100 km², dân số gần 208.000 người, đạt 5/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đạt 18/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

Quảng cáo

Huyện Củ Chi có diện tích gần 435 km², dân số hơn 468.000 người, đạt 4/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đạt 16/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

Huyện Cần Giờ có diện tích hơn 704 km², dân số 73.000 người, đạt 3/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đạt 15/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

Cũng theo Đề án, có 6 bước trong quá trình chuyển huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP. HCM).

Để đạt được mục tiêu chuyển 5 huyện thành quận hoặc thành phố thuộc TP. HCM theo lộ trình đề xuất, Sở Nội vụ đưa ra nhiều nhiệm vụ với các mốc thời gian cụ thể. 

Trong quý III năm 2021, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu UBND TP. HCM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Trong Quý I/2022, Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp các đơn vị tham mưu UBND TP.HCM chương trình, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội đối với 5 huyện giai đoạn 2021 - 2030.

Quý II/2023, UBND các quận, huyện, xã, thị trấn cần hoàn thiện đề án phân loại đô thị với xã, thị trấn, huyện đề trình UBND TP. HCM phê duyệt.

Trong năm 2023, các sở, ngành chủ động phối hợp với các huyện rà soát, đánh giá tiêu chuẩn của các tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Quý III/2023, Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp các địa phương hoàn thiện đề án thành lập đơn vị hành chính cấp quận, phường hoặc thành phố thuộc TP. HCM tại 5 huyện; tham mưu, trình UBND TP. HCM trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn kinh phí thực hiện đề án sẽ từ ngân sách địa phương.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) TP. HCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM về việc triển khai 12 dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Chủ nhật, 25/09/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia