Masan Group hoãn kế hoạch phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Masan Group hoãn kế hoạch phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Với lý do công ty đang tập trung thực hiện triển khai mua lại cổ phiếu quỹ và điều kiện thị trường thay đổi, nên HĐQT Masan quyết định chưa thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.

CTCP Tập đoàn Masan (mã: MSN) vừa thông báo việc hoãn kế hoạch phát hành 3000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi.

Lý giải việc này, Masan cho biết công ty đang tập trung thực hiện triển khai mua lại cổ phiếu quỹ, cũng như do điều kiện thị trường thay đổi, HĐQT công ty quyết định chưa thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ không thực hiện.

Quảng cáo

Masan dự kiến mua tối đa hơn 114,8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Hiện Masan đang có 9.234.210 cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/10 đến 14/11/2017 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Trước đó, ngày 11/9 vừa qua Masan đã chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9 hoặc tháng 10/2017. Nội dung lấy ý kiến để thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Cụ thể, Masan dự kiến phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu thành 1 hoặc nhiều đợt nhằm tăng quy mô hoạt động, thực hiện các chương trình đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ của công ty.

>> Masan dự kiến mua gần 115 triệu cổ phiếu quỹ

Có thể bạn quan tâm

HĐQT Bảo hiểm Quân đội đã thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 130 tỷ đồng qua việc phát hành thêm 13 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2020.

Thứ sáu, 14/05/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia