MSB chính thức được chấp thuận niêm yết trên HoSE

MSB chính thức được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Sở GDCK TP HCM (HoSE) có quyết định chấp thuận niêm yết hơn 1,175 tỷ cổ phiếu MSB, tương đương giá trị theo mệnh giá 11.750 tỷ đồng. Ngân hàng này đã nộp hồ sơ niêm yết vào đầu tháng 10.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 82,5 triệu cổ phiếu quỹ với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 825 tỷ đồng. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày từ thời điểm giấy chứng nhận có hiệu lực. 

Cổ phiếu quỹ sẽ được chào bán theo tỷ lệ 10.100:775,7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ có 1 quyền mua và cứ 10.100 quyền sẽ được mua 775,7 cổ phần). Giá chào bán là 11.500 đồng/cổ phần.

Quảng cáo

MSB dự tính sẽ thực hiện sau khi cổ phiếu ngân hàng được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Ngân hàng đang từng bước triển khai kế hoạch được cổ đông phê duyệt trong đại hội bất thường diễn ra tháng 9/2020. Dự kiến, sau khi phát hành, MSB còn nắm giữ 18 triệu cổ phiếu quỹ, lượng cổ phiếu này cũng đã được đại hội đồng cổ đông chấp thuận dùng để bán/thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

MSB xác định năm 2020 là thời gian quan trọng, hiện thực hóa nhiều kế hoạch bản lề, kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng bứt phá. Theo số liệu riêng lẻ sau 11 tháng, tổng tài sản của MSB đạt trên 166.000 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch cả năm hơn 36%, đạt hơn 2.302 tỷ, tăng 116% so với 11/2019.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng các thành tựu của chiến lược chuyển đổi số, giải pháp thu hộ học phí từ HDBank giúp mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho nhà trường, phụ huynh và học sinh - sinh viên.

Thứ tư, 17/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia