Năm 2018 Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 1.007 ha đất

Năm 2018 Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 1.007 ha đất

Theo báo cáo của Thanh Chính phủ gửi Hội nghị Chính phủ với các địa phương năm 2018, toàn ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiệ

Trên kết quả sau thanh tra, ngành đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 29.769 tỷ đồng và 1.007 ha đất (đã thu hồi 16.656 tỷ đồng, 345 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 4.069 tỷ đồng, 32,964 ha đất.

Đồng thời ngành thanh tra cũng kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.076 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 118.598 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.965 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 96 vụ, 151 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Quảng cáo

Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ xác định tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các cấp, các ngành; thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh, lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo).

>>Thanh tra vào cuộc vụ Hà Nội cấp 180 ha đất cho dự án Khai Sơn City

 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa phân công 11 lĩnh vực trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế cho các Phó Chủ tịch thành phố phụ trách, chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành chủ trì, tham mưu.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia