Năm 2019 Bia Sài Gòn Miền Trung “xén bớt” 26% lợi nhuận, nợ thuế 151 tỷ đồng

Năm 2019 Bia Sài Gòn Miền Trung “xén bớt” 26% lợi nhuận, nợ thuế 151 tỷ đồng

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (mã: SMB) đặt mục tiêu tổng doanh thu cả năm 2019 đạt 1.575,9 tỷ đồng, giảm 12,7% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế giảm 25,7%, chỉ đạt 130 tỷ đồng.

Lợi nhuận năm 2019 của Bia Sài Gòn Miền Trung dự kiến sụt giảm 25,7% 

Theo thông báo mới đây, SMB dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2019 nhằm xem xét phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Cụ thể, năm 2019 Bia Sài Gòn Miền Trung thận trọng đặt kế hoạch kinh doanh, điều chỉnh giảm mạnh các chỉ tiêu chính. Trong đó, SMB chỉ đặt mục tiêu đạt 209,14 triệu lít bia các loại, giảm nhẹ 1,4% so với thực hiện năm 2018. Trong đó sản lượng bia Sài Gòn ước đạt 151,14 triệu lít, tăng 4,5% so với sản lượng đạt được năm 2017, còn sản lượng bia tự doanh ước đạt 47,5 triệu lít, giảm 11,7% so với năm 2018.

Tổng doanh thu cả năm 2019 dự kiến đạt 1.575,9 tỷ đồng, giảm 12,7% so với doanh thu đạt được năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 130,05 tỷ đồng, giảm đến 25,7% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2019 đều sụt giảm mạnh so với kết quả đạt được khả quan trong năm 2018 vừa qua. Cụ thể, tổng doanh thu cả năm 2018 đạt 1.805 tỷ đồng, tăng 48,5% so với năm 2018 và vượt đến 34,4% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bia Sài Gòn và bia tự doanh đều tăng so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng bia Sài Gòn đạt 143,57 triệu lít, tăng 19,2% so với năm 2017, trong đó riêng bia chai SG 450 đạt 45,42 triệu lít, giảm 6,7% so với cùng kỳ trong khi bia GS lon 330 đạt 59,45 triệu lít, tăng đột biến 67,8% so với sản lượng năm 2017.

Quảng cáo

Tổng sản lượng bia tự doanh đạt 57,62 triệu lít, tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng bia tươi đạt 18,46 triệu lít, tăng 8,7% so năm 2017. Sản lượng nước tinh khiết đạt 9,65 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2018, SMB đạt lợi nhuận trước thuế là 175 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2017 và vượt đến 52,2% kế hoạch đề ra và lãi sau thuế còn 140 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, tổng tài sản của SMB đã tăng mạnh đạt 838,8 tỷ đồng vào cuối 31/12/2018. Trong đó, tiền mặt khoảng gần 28,7 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho ghi nhận lớn 179 tỷ đồng, tài sản dài hạn hơn 535,6 tỷ đồng…

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả tăng mạnh 40,5% so với đầu năm, lên tới 395,5 tỷ đồng mà chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm tới 88,2%. Đáng chú ý, công ty ghi nhận nợ phải trả về nghĩa vụ thuế và các khoản nợ nộp Nhà nước tới gần 151 tỷ đồng, chiếm tới 38% tổng nợ phải trả; vay và nợ thuế tài chính là hơn 108,6 tỷ đồng…

Trong hoạt động tín dụng, SMB hiện đang có quan hệ vay vốn tại 2 ngân hàng Vietcombank và Vietinbank với những khoản vay ngắn hạn từ 3-12 tháng, không có tài sản bảo đảm. Dư nợ vay đến cuối năm 2018 tại Vietcombank là hơn 86,2 tỷ đồng…

>> Bia Sài Gòn – Miền Tây (WSB) tiếp tục trả cổ tức 20% bằng tiền mặt

 

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank, SGB) tiếp tục lên kế hoạch chào bán cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, BVB).

Thứ hai, 26/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia