Năm 2020, doanh thu của SCIC ước đạt gần 8.000 tỷ đồng

Năm 2020, doanh thu của SCIC ước đạt gần 8.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Chí Thành, Tổng Giám đốc SCIC cho biết, đến ngày 31/12/2020, doanh thu của Tổng công ty ước đạt 7.945 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.588 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.197 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch.

Theo Tổng Giám đốc SCIC, năm 2020, nộp ngân sách nhà nước: ước đạt 9.337 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với kế hoạch, bao gồm trên 5.000 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020, 300 tỷ đồng từ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), 315 tỷ nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp (HTSX&PTDN) từ khoản bán vốn tại DN thuộc Thông báo 281/TB-VPCP và 3.722 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển năm 2018, 2019.

Quảng cáo

Về công tác quản trị DN, đến hết tháng 12/2020, danh mục các DN do SCIC quản lý có 145 DN với giá trị vốn nhà nước 39.199 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 124.168 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các DN trong danh mục, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô vốn lớn, các DN mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp.

Tại dự thảo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 đã xác định định hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ”, hướng tới mục tiêu trở thành Quỹ đầu tư của Chính phủ.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mục đích của đợt phát hành nhằm bổ sung vốn cho doanh nghiệp tham gia hợp tác đầu tư cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) để phát triển Phân khu cao tầng CT02 và các hạng mục hạ tầng của Dự án Cát Bà Amatina.

Thứ sáu, 11/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia