Năm 2020, Hà Nội triển khai cổ phần hoá 13 doanh nghiệp

Trong năm tới, Sở Tài chính Hà Nội sẽ chủ trì cùng liên ngành và doanh nghiệp triển khai công tác cổ phần hóa 13 doanh nghiệp theo kế hoạch và lộ trình được Thành phố phê duyệt.

13 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá theo danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 được ban hành tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2019 - 2020 gồm 11 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, 02 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ vốn khi cổ phần hóa.

UBND thành phố Hà Nội hiện đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và triển khai công tác cổ phần hóa tại 13 doanh nghiệp, đồng thời đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách về cổ phần hóa đến người lao động tại 13/13 doanh nghiệp; phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa 07 doanh nghiệp, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 07/13 doanh nghiệp (đối với 06/13 doanh nghiệp còn lại, Sở Tài chính đã trình UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với 03 doanh nghiệp).

Quảng cáo

Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo 13 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán thuế, xử lý các tồn tại về tài chính, đầu tư ra ngoài của các doanh nghiệp, làm cơ sở thuận lợi để tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, đến nay Sở đã hướng dẫn 13 doanh nghiệp cổ phần hóa xây dựng phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, làm cơ sở rà soát, kiểm tra hiện trạng, trình UBND Thành phố phê duyệt; đã trình UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất đối với 02/13 doanh nghiệp; còn 11 doanh nghiệp đang triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa để liên ngành Thành phố thực hiện thẩm định, trình UBND Thành phố ngay sau khi có phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Sở Tài chính hiện đã trình UBND Thành phố phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa đối với 01/13 doanh nghiệp.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tối 25/9, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ký công điện liên quan việc kiểm tra, xử lý và chấm dứt ngay tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông đường bộ.

Chủ nhật, 26/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia