Năm 2021, EVN lãi kỷ lục 18.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), doanh thu thuần của Tập đoàn đạt hơn 426.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6% và lợi nhuận trước thuế tăng lên gần 18.000 tỷ đồng, tăng 17%.

Tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn cũng giảm so với năm 2020 còn 132.500 tỷ đồngKhoản lãi chênh lệch tỷ giá đóng góp hơn một nửa vào lợi nhuận trước thuế của EVN cùng với tiết kiệm chi phí mà đặc biệt là chi phí lãi vay. Cho nên, mặc dù doanh thu thuần tăng 6% lên 426.000 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh lên gần 388.000 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của Tập đoàn thu hẹp còn hơn 38.000 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2020.

Trong khi đó, doanh thu tài chính của EVN tăng gần 3 lần lên 15.000 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm từ 22.900 tỷ xuống 14.800 tỷ đồng. Năm 2021, Tập đoàn còn có lãi từ chênh lệch tỷ giá (đã bù trừ lỗ tỷ giá) gần 9.500 tỷ đồng trái ngược với khoản lỗ 5.600 tỷ đồng năm 2020. Chi phí lãi vay giảm khoảng 3.300 tỷ đồng.

Quảng cáo
EVN
Năm 2021, tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn EVN là 132.500 tỷ đồng

Như vậy, khoản lãi chênh lệch tỷ giá đóng góp hơn 1 nửa vào lợi nhuận trước thuế của EVN, cùng với tiết kiệm chi phí mà đặc biệt là chi phí lãi vay, giúp lợi nhuận Tập đoàn vẫn tăng trưởng 17% dù hoạt động kinh doanh chủ chốt có phần giảm sút.

Đáng chú ý, năm 2021, EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện cho nhiều đối tượng khách hàng với tổng số tiền hơn 2.900 tỷ đồng. Tất nhiên, số tiền này so sánh với doanh thu của EVN thì không đáng kể mấy.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của EVN đạt 705.400 tỷ đồng, giảm 24.000 tỷ so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ giảm xuống còn 457.500 tỷ đồng, các khoản vay và nợ thuê tài chính còn khoảng 351.000 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2020. Cùng với đó, tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn cũng giảm so với năm 2020 còn 132.500 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia