Năm 2030, Việt Nam muốn có 4.000 DN lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Năm 2030, Việt Nam muốn có 4.000 DN lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Nghị quyết hướng đến năm 2030 phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; cải thiện và ngày càng nâng cao đời sống nông dân; xây dựng nông thôn văn minh hiện đại.

Đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới. Việt Nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới, trung tâm logistics của thương mại nông sản toàn cầu.

Thời gian qua, tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp đạt khá, năng suất, chất lượng và hiệu quả được nâng cao. Hiện nay, Việt Nam đã đảm bảo được vững chắc an ninh lương thực quốc gia và trở thành nước xuất khẩu nông sản đứng thứ hai Đông Nam Á, thứ 15 trên thế giới với 10 nhóm mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD.

Quảng cáo

Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm thuỷ sản đạt khoảng 3,0%/năm. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt khoảng 6-8%/năm.

Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến có khoảng 80.000 - 100.000 doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, khoảng 3.000 - 4.000 doanh nghiệp có quy mô lớn và có 6.000 - 8.000 doanh nghiệp quy mô vừa. 

Việt Nam xác định, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cả các thủ tục hành chính, cắt giảm các rào cản về điều kiện kinh doanh nông nghiệp; phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược phát triển ngành nông nghiệp; đổi mới cơ thé hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường, từng bước chủ động được thị trường. 

 

Có thể bạn quan tâm

Theo Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2021 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, IIP tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Thứ năm, 10/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia