Nam A Bank chào sàn UpCom, giá tham chiếu 13.500 đồng/cp

Nam A Bank chào sàn UpCom, giá tham chiếu 13.500 đồng/cp

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, hơn 389 triệu cổ phiếu NAB của Nam A Bank sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 9/10, với giá tham chiếu 13.500 đồng/cp.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 3.890 tỷ đồng, bằng mức vốn điều lệ của Ngân hàng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong tổng số hơn 389 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, có hơn 49,3 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong đó, đa phần là số cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS), Tổng Giám đốc của Nam A Bank (NAB).

Số cổ phần này không được chuyển nhượng trong thời gian người đại diện đang đảm nhiệm chức vụ tại Ngân hàng. Bên cạnh đó, 1.014 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do đây là cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Quảng cáo

Việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Nam A Bank nhằm tuân thủ quy định của Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” được Thủ tướng phê duyệt cuối tháng 2/2019.

Theo Đề án, nhằm đa dạng cơ sở hàng hóa trên thị trường, thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020 diễn ra vào cuối tháng 6/2020, HĐQT Nam A Bank đã trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM (HoSe). Tuy nhiên, trước mắt Nam A Bank đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UpCom.

Nam A Bank chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. So với năm 1992, vốn điều lệ hiện nay của Ngân hàng đã gấp hơn 91 lần.

Ngày 1/9/2020 vừa qua, Nam A Bank thông báo thay đổi vốn điều lệ từ 3.890 tỷ đồng lên mức hơn 4.564 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 67,4 triệu cổ phiếu thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đồng thời, Ngân hàng này cũng đang hoàn tất kế hoạch tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia