Ngành năng lượng TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 đáp ứng nhu cầu và chất lượng cao

Ngành năng lượng TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 đáp ứng nhu cầu và chất lượng cao

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch nhằm định hướng cho ngành năng lượng thành phố đáp ứng đủ và chất lượng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Theo kế hoạch UBND TP.HCM phấn đấu đến năm 2030, ngành năng lượng thành phố đáp ứng đủ và chất lượng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo các yêu cầu về an ninh năng lượng góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, từng bước hiện đại hóa ngành năng lượng theo tiêu chuẩn đô thị thông minh, hiện đại, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn năng lượng.

ngành năng lượng TP.HCM

Ngành năng lượng TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 đáp ứng nhu cầu và chất lượng cao

Đồng thời, đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, góp phần phát triển ngành năng lượng hài hòa, hiệu quả và bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của thành phố.

Quảng cáo

Cụ thể, đến năm 2030, cung cấp xăng, dầu, gas đạt khoảng 4,1 triệu TOE (tấn dầu quy đổi); công suất lưới điện đáp ứng đủ và có dự phòng nhu cầu sử dụng điện cực đại đến năm 2025 là 7.000 MW, đến năm 2030 là 8.850 MW.

Sản lượng điện thương phẩm đến năm 2025 đạt khoảng 40.478 triệu kWh (tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 6,73%/năm); sản lượng điện thương phẩm đến năm 2030 đạt khoảng 53.232 triệu kWh (tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 5,63%/năm). Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo so với công suất cực đại của hệ thống điện TP phấn đấu đạt tối thiểu 15% trong giai đoạn 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng phấn đấu xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra, phấn đấu đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc tốp 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 3 nước dẫn đầu ASEAN, tổn thất điện năng nhỏ hơn 3,5%; phấn đấu sản lượng điện tiết kiệm hàng năm chiếm ≥ 2% sản lượng điện thương phẩm.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cũng là một nước đang phát triển, Việt Nam cũng gặp những khó khăn và thách thức không khác các nước đang phát triển khác trong việc thực hiện các chương trình chống chuyển giá.

Thứ sáu, 24/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia