Nghệ An: Tập trung rà soát, xử lý ngay những dự án đang treo, chậm tiến độ

Nghệ An: Tập trung rà soát, xử lý ngay những dự án đang treo, chậm tiến độ

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tập trung rà soát, xử lý ngay những dự án đang treo, chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích đã có báo cáo trên cơ sở rà soát, phân loại các dự án.

Mới đây, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An đã làm việc với UBND tỉnh về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, từ năm 2016 - 2021, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án; trong đó, có 258 dự án đã được giao đất, cho thuê đất và 133 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất.

Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm hoạt động của 91 dự án (thu hồi đất đã giao, cho thuê đối với 23 dự án); cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đối với 30 dự án; gia hạn tiến độ thực hiện 168 dự án.

Bên cạnh đó, 80 dự án bị tạm dừng để rà soát lại quy hoạch, xử lý môi trường hoặc rà soát tài sản công. Có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, vi phạm trật tự xây dựng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 5 dự án. Hiện vẫn còn 22 dự án đã kiểm tra và UBND tỉnh đang xem xét phương án xử lý.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế như: nhiều dự án không triển khai, triển khai chậm tiến độ; sau khi được rà soát, kiểm tra và gia hạn tiến độ nhưng khi hết thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai, triển khai không đúng tiến độ mới và tiếp tục chậm tiến độ. 

Quảng cáo

Đặc biệt, ở khu vực đô thị có tỷ lệ dự án treo, dự án chậm tiến độ cao (thành phố Vinh 40%, các thị xã 22%, các huyện 38%). Riêng thành phố Vinh có khoảng 200 dự án chậm tiến độ/tổng diện tích hơn 600 ha đất.

Mặc khác, nhiều dự án chậm tiến độ do mới chỉ hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng mà chưa được giao đất, cho thuê đất do khó khăn, vướng mắc đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB); một số chủ đầu tư không chủ động hoàn thành thủ tục đầu tư.

Ngoài ra, một số dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm pháp luật về đất đai, như để dân lấn chiếm, để hoang hóa, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng sai mục đích, lãng phí, cho thuê lại đất sai quy định.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cho rằng, công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, báo cáo tiến độ thực hiện dự án có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Việc quản lý các dự án sau khi chấm dứt hoạt động còn chưa được sát sao, chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư thay thế…

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tập trung rà soát, xử lý ngay những dự án đang treo, chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích đã có báo cáo trên cơ sở rà soát, phân loại các dự án.

Những dự án do vướng mắc khách quan như về giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư có tâm huyết, quyết tâm triển khai thì cần đồng hành tháo gỡ để triển khai dự án. Còn những dự án mà các thủ tục, mặt bằng đã được giải quyết mà không triển khai thì kiên quyết thu hồi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn gửi các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất.

Thứ tư, 06/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia