Ngưng hiệu lực thi hành một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường

Ngưng hiệu lực thi hành một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT về việc ngưng hiệu lực thi hành một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường được quy định tại Thông tư 08 và Thông tư 09.

Trước tình trạng phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng biển tăng đột biến năm 2018, ngày 14/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTMT và thông tư 09/2018/TT-BTNMT quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Sau hơn 4 tháng áp dụng quy định tại Thông tư 08 và Thông tư 09 được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đã vấp phải ý kiến phản ứng của doanh nghiệp quy định “chồng chéo” với quy định khác.

Cụ thể, bên cạnh kết quả giám định của cơ quan giám định độc lập do Bộ Tài Nguyên và Môi trường chỉ định, doanh nghiệp phải có thêm kết quả của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng các phế liệu nhập khẩu là Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng các loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Từ đó, kéo dài thêm thời gian thông quan với các lô hàng phế liệu nhập khẩu của doanh nghiệp và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.do 2 thông tư này có những điểm chưa phù hợp thực tế, khiến cho thời gian thông quan kéo dài.

Trước thực tế này, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn 1036/VPCP-TH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT sửa Thông tư 08 và Thông tư 09.

Quảng cáo

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT (TT 01) quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT- BTNMT (TT 08) và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT (TT 09) ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường liên quan đến phế liệu nhập khẩu.

Cụ thể, ngưng Điều 2 TT 08 và TT 09 quy định trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra (sở TN&MT) nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu ban hành kèm theo thông tư.

Đồng thời, ngưng hiệu lực thi hành quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu nhập khẩu (chứng thư giám định), thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc xử lý theo quy định đối với trường hợp phế liệu nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn, quyết định lấy mẫu phế liệu nhập khẩu.

Bên cạnh đó, TT 01 cũng quy định ngưng hiệu lực thi hành quy định quản lý của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu; trách nhiệm của cơ quan kiểm tra…

TT 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 8/3/2019) cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới…

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia