Nhiều doanh nghiệp chốt thời gian trả cổ tức bằng tiền

Nhiều doanh nghiệp chốt thời gian trả cổ tức bằng tiền

Trong danh sách này có 10 doanh nghiệp gồm DSN, SRF, SHE, REE, DPM, CX8, CCI, NNC, ASG và VC6...

Ngày 25/2: DSN, SRF

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 29%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng. Thời gian thanh toán ngày 8/3.

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng) vào ngày 8/3.

Ngày 26/2: SHE

Ngày 26/3, Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (mã SHE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Năm 2018, doanh thu thuần của Năng lượng Sơn Hà đạt hơn 221 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 27/2: REE

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

Ngày 26/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Cơ điện lạnh (REE) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.800 đồng. Thời gian thanh toán ngày 5/4.

Như vậy với hơn 310 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Cơ điện lạnh REE sẽ chi khoảng 558 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2018 Cơ điện lạnh REE đạt trên 5.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so với cùng kỳ. Nhờ khoản doanh thu tài chính tăng mạnh, chi phí tài chính giảm sâu nên cả năm REE đạt 2.118 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, số lãi kỷ lục công ty từng đạt được trong năm, tăng 23,8% so với cùng kỳ và vượt 37,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.885 tỷ đồng.

Ngày 28/2: DPM, CX8, CCI, NNC, ASG

Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán ngày 20/3.

Như vậy, với hơn 391 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, DPM sẽ phải chi khoảng 195 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của Tổng công ty.

Quảng cáo

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2018 đạt 9.297 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,3% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 712 tỷ đồng, tăng nhẹ so với lợi nhuận đạt được năm 2017 và vượt đến 70,7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Kế hoạch trong năm 2019 của DPM, doanh thu đạt 9,968 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ.

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) vào ngày 15/3. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Trước đó Đá Núi Nhỏ đã công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu đạt 577 tỷ đồng, giảm nhẹ so với doanh thu gần 582 tỷ đồng đạt được năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 186,3 tỷ đồng, cũng giảm nhẹ 2,3% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Mục tiêu năm 2019 với lợi nhuận 200 tỷ đồng, Đá Núi Nhỏ đặt kế hoạch tăng 7,4% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Ngày 12/3, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (mã CX8-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng).

Với hơn 2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Constrexim sẽ phải chi khoảng hơn 700 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2018 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán ngày 19/4. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 20/6, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (mã ASG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2019.

Ngày 1/3: VC6

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (mã VC6-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán ngày 5/4.

Với 8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Visicons phải chi trả khoảng 7,2 tỷ.

Theo BCTC, năm 2018 doanh thu đạt 720,5 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 9,65 tỷ.

 >> Chứng khoán Việt Nam thành công nhất Đông Nam Á về huy động vốn

 

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đang thực hiện kiểm tra để làm rõ các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các trường hợp thao túng, làm giá cổ phiếu.

Thứ năm, 23/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia