Nhiều sai phạm tại Công ty Bò sữa TP.HCM

Nhiều sai phạm tại Công ty Bò sữa TP.HCM

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, sử dụng vốn nhà nước và thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố.

Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố (Công ty Bò sữa TP.HCM) được Nhà nước giao quản lý, sử dụng số lượng diện tích đất hơn 3.392,7ha, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (chiếm trên 99%) trải rộng trên nhiều xã.

Trong đó, có dự án "Chăn nuôi bò giống, bò thịt" tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng sử dụng 236,987ha đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Tính đến 30/6/2016, dự án đã đầu tư số tiền 28,718 tỷ đồng (chi phí bồi thường 12,328 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơ bản khác 16,389 tỷ đồng), giá trị còn lại là 23,716 tỷ đồng (giá trị quyền sử dụng đất 11,154 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất 12,561 tỷ đồng). Nhưng dự án không mang lại hiệu quả, lỗ luỹ kế đến 2015 hơn 11,2 tỷ đồng.

Công ty Bò sữa TP.HCM
Kết luận của Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố

Đồng thời, trong quá trình thực hiện dự án này, Công ty Bò sữa TP.HCM chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính chuyển mục đích sử dụng 2.838m2 đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng và xin phép thiết kế xây dựng mà tiến hành xây dựng văn phòng làm việc, chuồng trại, nhà kho trên đất. Việc này là vi phạm Luật Đất đai 2003. Khi chuyển nhượng dự án và chuyển đàn bò về lại thành phố (năm 2016), Công ty Bò sữa TP.HCM và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn không báo cáo UBND TP.HCM.

Quảng cáo

Theo Luật Đất đai năm 2013, Công ty Bò sữa TP.HCM sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hình thức đất thuê trả tiền thuê hàng năm nên không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà chỉ được bán tài sản hợp pháp trên đất (chuồng trại, văn phòng làm việc) hoặc chuyển nhượng dự án (chi phí thựuc tế đã đầu tư trên đất còn lại) trong khi giá trị dự án theo thẩm định là 58,631 tỷ đồng đã tính cả giá trị đất và tài sản trên đất. So với giá trị đầu tư còn lại, thì giá trị chuyển nhượng cao hơn 35,63 tỷ đồng (59,246 - 23,716). So với giá trị thẩm định thì giá trị chuyển nhượng dự án cao hơn 617,775 triệu đồng (59,246 tỷ đồng - 58,631 tỷ đồng).

Tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa Củ Chi thời gian thực hiện trong 2 năm (2013-2014) nhưng đến nay mới đầu tư hơn 14,6 tỷ đồng/273,02 tỷ đồng, chỉ đạt 5,1% dự toán. Như vậy, việc dự án chậm tiến độ đã gây lãng phí, không phát hiệu quả vốn đầu tư.

Trước những sai phạm trên, UBND TP.HCM giao Thanh tra TP.HCM trao đổi với Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra, làm rõ về giá chuyển nhượng dự án chăn nuôi bò sữa tại huyện Đức Trọng theo chứng thư thẩm định giá, đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý theo quy định.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Bò sữa TP.HCM về các sai phạm liên quan trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý vốn, quản lý tài sản và thực hiện dự án.

Tham mưu UBND TP.HCM sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý, tổ chức nhân sự của Công ty Bò sữa TP.HCM, đảm bảo đủ năng lực quản lý, điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn tài sản nhà nước, đất đai.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ nhật, 13/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia