Nhiều sai phạm trong công tác quản lý tại KKT Vân Phong

Nhiều sai phạm trong công tác quản lý tại KKT Vân Phong

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII kiến nghị BQL KKT Vân Phong chấn chỉnh công tác cấp phép xây dựng, chấm dứt việc để xảy ra các sai phạm, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai sót nêu trong kết quả kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII vừa thông báo kết quả kiểm toán tại Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, chỉ ra nhiều sai phạm về quy hoạch đô thị, cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau khi xây dựng, cấp phép.

Theo kết luận kiểm toán tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong (BQL KKT Vân Phong) do Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII thực hiện, về quy hoạch đô thị, việc BQL KKT Vân Phong ban hành Đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 tại Khu Công nghiệp Suối Dầu được phê duyệt ngày 19/2/2019 để đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân là chưa phù hợp với quy hoạch chung, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước.

BQL KKT Vân Phong cũng không tổ chức lấy ý kiến cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan chịu ảnh hưởng trực tiếp về đồ án này.

Đối với Khu tái định cư Xóm Quán (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa), Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII cũng cho biết, công tác thực hiện quy hoạch chưa phù hợp nhu cầu tái định cư, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Về việc cấp giấy phép xây dựng, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII cho biết BQL KKT Vân Phong cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần du lịch Năm Sao khi báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được cơ quan có thầm quyền phê duyệt là chưa đúng quy định tại Điều 91 Luật Xây dựng năm 2014; cấp giấy phép xây dựng khi chưa xác định được khoảng cách từ vị trí xây dựng công trình đến đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm là chưa đúng quy định theo Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015.

Quảng cáo

Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII xác định, BQL KKT Vân Phong cấp giấy phép xây dựng có diện tích cấp phép không tuân thủ diện tích xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, không tuân thủ về diện tích xây dựng so với giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Đáng chú ý, giấy phép xây dựng ghi nhận hiện trạng các công trình đã khởi công không phù hợp hiện trạng thực địa.

Bên cạnh đó, BQL KKT Vân Phong chưa báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm đối với các trường hợp thi công xây dựng sai so với giấy phép xây dựng.

Đồng thời, khi kiểm tra đã không xác định được hành vi vi phạm của CTCP Du lịch Năm Sao trong việc tổ chức kinh doanh trong khu vực rừng dương không thuộc phạm vi ranh giới dự án và chưa xác định đầy đủ hành vi vi phạm của chủ đầu tư, không phát hiện hành vi tự ý xây dựng 16 căn chòi không phép tại dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh.

Trước những tồn tại, sai phạm nêu trên, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII kiến nghị BQL KKT Vân Phong chấn chỉnh công tác cấp phép xây dựng, chấm dứt việc để xảy ra các sai phạm, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai sót nêu trong kết quả kiểm toán.

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đề nghị UBND tỉnh có biện pháp đưa các khu tái định cư đã được bàn giao tại KKT Vân Phong vào sử dụng để tránh lãng phí ngân sách nhà nước; chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra việc sử dụng đất và xử phạt theo quy định đối với chủ đầu tư dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh trong việc tự ý cải tạo, sửa chữa và sử dụng đất ngoài phạm vi ranh giới dự án để kinh doanh.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió Xuân Trường 1 và Xuân Trường 2; địa điểm thực hiện dự án tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt.

Thứ bảy, 24/09/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia