Nhiều vướng mắc việc bồi thường cho nhà cấp phép tạm

Nhiều vướng mắc việc bồi thường cho nhà cấp phép tạm

Các trường hợp nhà cấp phép tạm đang gặp nhiều vướng mắc về việc bồi thường theo Quyết định 28/2018 của UBND TP.HCM có hiệu lực từ hôm 19/8.

Theo Quyết định 28, nhà ở riêng lẻ được cấp phép xây dựng có thời hạn sẽ được bồi thường, hỗ trợ tùy thuộc vào thời điểm xây dựng. Cụ thể là có bốn mốc thời gian, căn cứ bốn văn bản quy định về cấp phép xây dựng tạm từ trước đến nay. 

Điều này đã dẫn đến việc cùng là công trình được cấp phép tạm, nhưng có trường hợp được bồi thường, có trường hợp lại chỉ hỗ trợ. Nhiều trường hợp chưa rõ có được áp dụng các chính sách này hay không.

Cụ thể, những trường hợp áp dụng theo Quyết định 68/2010 được quy định: nếu nhà xây tạm theo hiện trạng cũ hoặc đất có mục đích sử dụng là đất ở thì hỗ trợ bằng 80%, còn trên loại đất khác hỗ trợ 60%.

Quảng cáo

Các trường hợp áp dụng theo Quyết định 21/2013, Quyết định 27/2014 quy mô công trình tạm tối đa không quá ba tầng. Nếu sau thời hạn năm năm kể từ ngày quy hoạch công bố mà Nhà nước mới thực hiện thì sẽ được hỗ trợ bồi thường.

Riêng trường hợp cấp phép xây dựng tạm theo Quyết định 27/2014, nếu trong vòng năm năm kể từ ngày công bố công khai quy hoạch hoặc ba năm đối với những khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không được bồi thường, hỗ trợ.

Còn theo Quyết định 26/2017 (đang là quy định hiện hành) chỉ nêu chung chung khi hết thời hạn cấp phép xây dựng tạm mà Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch, thì cơ quan đã cấp phép xây dựng sẽ thông báo cho chủ sở hữu công trình, hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng tạm.

Tuy nhiên, đến Quyết định 28/2018 lại không nói rõ trường hợp giấy phép xây dựng tạm còn hạn mà Nhà nước thực hiện quy hoạch, thì có được hỗ trợ hay không ?.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện các quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Thứ bảy, 12/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia