Nhựa Rạng Đông bị phạt và truy thu thuế hơn 700 triệu đồng

Nhựa Rạng Đông bị phạt và truy thu thuế hơn 700 triệu đồng

Cục Thuế TP. HCM vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (HoSE: RDP).

Theo cơ quan thuế, Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Việc xử phạt thực hiện theo quy định tại Luật quản lý thuế; Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế; Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 17/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Quảng cáo

Cụ thể, Nhựa Rạng Đông bị xử phạt bằng tiền số tiền gần 104,7 triệu đồng. Trong đó, số tiền bị phạt do hành vi kê khai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là gần 102,6 triệu đồng và số tiệt phạt do hành vi kê khai nhưng không dẫn đến thiếu thuế phải nộp là 2,1 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhựa Rạng Đông còn bị truy thu thuế giá trị gia tăng 182,6 triệu đồng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 số tiền 330,3 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế 99,5 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Nhựa Rạng Đông phải nộp hơn 717 triệu đồng.

Cũng theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp được tính đến ngày 25/1/2019, Nhựa Rạng Đông có trách nhiệm tự tính bổ sung số tiền chậm nộp từ ngày 26/1/2019 đến thời điểm thực nộp số tiền truy thu vào ngân sách Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Doanh thu quý II của Hòa Phát đạt 35.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3,5 lần, đạt 9.745 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục (theo quý) mà tập đoàn này từng đạt được.

Thứ năm, 29/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia