Những quy định mới về kinh doanh thuốc lá doanh nghiệp cần lưu ý

Theo Bộ Công Thương, từ ngày 20/12/2022 liên quan đến việc kinh doanh thuốc lá sẽ có những quy định mới.

Liên quan đến kinh doanh thuốc lá, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định.

Những quy định mới về kinh doanh thuốc lá có hiệu lực từ 20/12/2022
Những quy định mới về kinh doanh thuốc lá có hiệu lực từ 20/12/2022
Quảng cáo

Theo đó, Thông tư mới sẽ sửa đổi Khoản 2 và Khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá như sau: Quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2028;

Quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của Thông tư số 21/2013/TT-BCT được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 53/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2022.

Từ khóa: THỜI CUỘC

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc mở cửa trở lại đem đến triển vọng kinh tế tươi sáng hơn trên toàn cầu và đặc biệt là thị trường Đông Nam Á.

Thứ tư, 18/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia