Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 1/7

Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 1/7

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 1/7 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

GEX: Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Gelex (GEX – HOSE) đã mua vào 2 triệu cổ phiếu GEX trong ngày 28/6. Qua đó, nâng sở hữu tại GEX lên hơn 52,62 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,18%.

TNH: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 25,93 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ quý II-quý IV/2022 hoặc quý I/2023.

PPC: Ngày 15/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/8/2022.

NSC: Ngày 11/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021 của CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 40%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/8/2022.

Quảng cáo

KBC: Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) thông qua việc mua thêm 5,7 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng. Dự kiến giao dịch thành công, KBC sẽ nắm giữ 9,6 triệu cổ phần tại Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 40%.

GLT: CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT – HNX) thông qua việc triển khai bán toàn bộ hơn 1,1 triệu cổ phiếu quỹ hiện có theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CEO: CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO – HNX) thông qua phương án phát hành hơn 5,14 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

PTD: Ngày 12/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh (PTD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 13/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7/2022.

BSC: CTCP Đầu tư Toàn Việt, cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC – HNX) đã bán toàn bộ hơn 1,45 triệu cổ phiếu BSC sở hữu, tỷ lệ 46,32% trong ngày 01/6.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia