Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 20/4

Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 20/4

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

TNT: CTCP Tập đoàn TNT (TNT – HOSE) thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 2,75 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Boskalis Việt Nam. Thời gian thực hiện chậm nhất là 31/5/2022.

HAI: CTCP Nông dược HAI (HAI – HOSE) thông báo, đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Bình Phương và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Doãn Việt Hoàng vì lý do cá nhân.

HBC: Ông Lê Viết Hưng, anh trai ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE) đã bán ra 900.000 cổ phiếu HBC trong ngày 18/4 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Hưng đã giảm sở hữu tại HBC xuống còn hơn 801.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,33%.

FCM: Ngày 09/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (FCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/5/2022.

Quảng cáo

FLC & ROS: Ngày 19/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (FLC – HOSE) và CTCP FLC Faros (ROS – HOSE) vào diện cảnh bảo kể từ ngày 26/4/2022. Nguyên nhân do, cả hai công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá hạn so với quy định.

CSV: Ngày 19/4, CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV – HOSE) nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Hoàng.

THI: Ngày 26/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Thiết bị điện (THI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/5/2022.

SED: Ngày 13/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/6/2022.

TEG: CTCP Tập đoàn DK, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG – HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu TEG từ ngày 25/4 đến 24/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại TEG lên hơn 1,85 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,83%.

TPC: Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/6/2022.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia