Ninh Thuận: Phải dành 10% quỹ đất để xây NƠXH với KĐT trên 5 ha

Ninh Thuận: Phải dành 10% quỹ đất để xây NƠXH với KĐT trên 5 ha

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu tất cả dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại IV, loại V phải dành tối thiểu 10% quỹ đất để xây NƠXH.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định về việc dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) tại các đô thị loại IV, loại V trên địa bàn tỉnh này. Thời điểm áp dụng bắt đầu từ ngày 10/9/2021.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu tất cả dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại IV, loại V phải dành tối thiểu 10% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng NƠXH.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại IV, loại V thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 10% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định.

Đối với các trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất 10% để xây dựng NƠXH nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết dẫn đến việc bố trí quỹ đất 10% không còn phù hợp thì UBND cấp huyện phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.

Quảng cáo

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng cho biết thêm, đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn chủ đầu tư trước ngày 10/9/2021, nhưng chưa bố trí quỹ đất 10% dành để xây dựng NƠXH mà sau ngày nói trên, dự án đó bị thu hồi theo quy định pháp luật để giao cho chủ đầu tư khác thì chủ đầu tư dự án đó có trách nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch để bố trí bổ sung quỹ đất 10% để xây dựng NƠXH theo quy định.

Riêng với trường hợp Nhà nước sử dụng quỹ đất 10% để xây dựng NƠXH bằng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trước khi bàn giao quỹ đất này cho nhà nước.

Khi chủ đầu tư bàn giao quỹ đất 10% cho nhà nước thì số tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với quỹ đất 10% này (nếu có) sẽ được trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Được biết, tính đến cuối năm 2020, Ninh Thuận có một đô thị loại II là đô thị TP Phan Rang - Tháp Chàm; ba đô thị loại V là đô thị Tân Sơn thuộc huyện Ninh Sơn; đô thị Phước Dân thuộc huyện Ninh Phước và đô thị Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ninh Thuận dự kiến phát triển hai đô thị loại IV là đô thị Tân Sơn thuộc huyện Ninh Sơn và đô thị Phước Dân thuộc huyện Ninh Phước.

Đồng thời thành lập mới 5 đô thị loại V gồm đô thị Lợi Hải thuộc huyện Thuận Bắc; đô thị Phước Đại thuộc huyện Bác Ái; đô thị Thanh Hải thuộc huyện Ninh Hải; đô thị Phước Nam và đô thị Cà Ná, thuộc huyện Thuận Nam.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư Dự án đường vành đai 4 TP. HCM phù hợp, bảo đảm khả thi, đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, 20/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia