Nợ đọng thuế lên tới hơn 75.500 tỉ đồng

Nợ đọng thuế lên tới hơn 75.500 tỉ đồng

Tổng số nợ thuế lên tới là 75.534 tỉ đồng tính đến thời điểm 31-5, tăng 1.390 tỉ đồng (1,9%) so với thời điểm cuối tháng 12 năm ngoái, theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Số nợ thuế bao gồm tiền thuế nợ có khả năng thu là 48.207 tỉ đồng; và tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi là 27.327 tỉ đồng. Đây là số thuế của những người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh

Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền thuế nợ mà ngành này đã đôn đốc, thu hồi được là 22.076 tỉ đồng đến cuối tháng 5, đạt 46,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm cuối năm ngoái.

Đây là kết quả của việc Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2017 đến từng đơn vị, chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Quảng cáo

Hiện có gần 5 triệu hộ kinh doanh, chiếm tới gần 30% GDP nhưng chỉ đóng góp 2% vào thu ngân sách. Ảnh: TL.

Sáu tháng đầu năm 2017 cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 36.664 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm 2017 với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra gần 7.644 tỉ đồng. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 3.430 tỉ đồng, đạt 44% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong sáu tháng đầu năm, tổng số tiền chi hoàn thuế giá trị gia tăng qua Kho bạc Nhà nước từ dự toán năm 2017 là 53.393 tỉ đồng. Số dự toán hoàn thuế giá trị gia tăngnăm 2017 còn được sử dụng là 52.152 tỉ đồng.

Cơ quan này cam kết sẽ đôn đốc thu hồi nợ thuế, thu đạt tối thiểu 97% số nợ thuế trên dưới 90 ngày năm 2016 chuyển sang; đảm bảo số nợ đến cuối năm 2017 không quá 5% tổng thu. Thu ít nhất 20% tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày.

Theo Tư Giang/TBKTSG 

>> Tiếp tục công khai 72 doanh nghiệp nợ thuế, phí

Có thể bạn quan tâm

Ngày 15/6, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức đối với đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Thứ tư, 16/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia