Nợ vẫn chiếm tỷ trọng hơn 82% trong cơ cấu nguồn vốn của Ocean Group

Nợ vẫn chiếm tỷ trọng hơn 82% trong cơ cấu nguồn vốn của Ocean Group

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã: OGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2019 với nhiều còn số đáng chú ý.

Theo đó, trong quý IV/2019, công ty ghi nhận 203,3 tỷ đồng doanh thu thuần giảm gần 29% so với cùng kỳ năm 2018; chi phí giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận gộp chỉ còn giảm nhẹ 2% đạt 70,2 tỷ đồng so với quý IV/2018.

Trong khi doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 1 nửa so với cùng kỳ xuống còn 23,7 tỷ đồng, chi phí tài chính của công ty lại  ghi nhận âm 3,6 tỷ đồng do việc ghi giảm các khoản lãi vay đã trích trước từ các đơn vị thành viên, trong khi cùng kỳ 2018 ghi nhận dương 25,7 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2019 Ocean Group ghi nhận còn dư nợ gần 544 tỷ đồng vay thuê tài chính ngắn hạn, giảm 168 tỷ đồng so với đầu năm (giảm khoản vay nợ Ngân hàng TMCP Quốc dân 152,5 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được gần 52 tỷ đồng, còn 160 tỷ đồng.

Khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết giảm 5,5 tỷ đồng do mức lỗ CTCP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang giảm so với cùng kỳ.

Do mức trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nên chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh gần 1 nửa xuống còn 35,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2019, Ocean Group đạt 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2019, doanh thu thuần của tập đoàn đạt hơn 1.212 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm trước và vượt 9% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu.

Quảng cáo

Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng đến 84% so với năm 2018, cao nhất trong vòng 4 năm gần đây và gấp 5 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (16 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 62,2 tỷ đồng.

Giải trình về việc lợi nhuận tăng đột biến, Ocean Group cho biết, so với năm 2018, chi phí tài chính giảm 15 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay giảm so với năm trước; chi phí quản lý giảm 98 tỷ đồng do Công ty mẹ thu hồi công nợ, hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi; các khoản dự phòng công nợ quá hạn thanh toán cũng giảm mạnh so với năm trước. 

Tại đến 31/12/2019, tổng tài sản tập đoàn đạt 4.269 tỷ đồng, giảm 10% so với cuối năm 2018; nợ phải trả ghi nhận 3.057 tỷ đồng giảm hơn 8,8% so với năm 2019 nhưng vẫn chiếm tới hơn 82% trong cơ cấu nguồn vốn của Ocean Group (4.269 tỷ đồng).

Tài sản ngắn hạn vẫn nhỏ hơn nợ ngắn hạn 435 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối năm 2018, Ocean Group vẫn còn khoản lỗ lũy kế lên đến 2.861 tỷ đồng, với khoản lợi nhuận 81 tỷ đồng của năm 2019, khoản lỗ này cũng chưa có biến động gì nhiều.

Trước đó, tại BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty, kiểm toán đã đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Tuy nhiên, mới đây,  Ocean Group đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu hơn 1.289 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 75% so với kết quả đạt được năm 2019.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu OGC đang giao dịch quanh vùng đáy 5 năm với mức giá dưới 4.000 đồng/cp và vẫn duy trì diện kiểm soát từ tháng 4/2017 đến nay.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu (DuocBaoChau) vào ngày 29/9.

Thứ năm, 06/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia