Nợ xấu đang niêm yết trên VAMC đạt trên 30.000 tỷ đồng

Nợ xấu đang niêm yết trên VAMC đạt trên 30.000 tỷ đồng

Sau khi đi vào hoạt động từ năm 2021, đến nay con số nợ xấu đang niêm yết ở trên giao dịch nợ của VAMC đạt trên 30.000 tỷ đồng.

Theo số liệu từ VAMC, tính từ khi bắt đầu hoạt động đến 30/6/2022, định chế này đã mua nợ thông qua trái phiếu đặc biệt tới 408.341 tỷ đồng dư nợ gốc, với giá mua 375.632 tỷ đồng; mua theo giá thị trường đạt khoảng 11.822 tỷ đồng.

Ông Đỗ Giang Nam, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, ngay sau khi thực hiện mua nợ thị trường và mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC cũng phối hợp với tổ chức tín dụng để thực hiện đồng bộ mọi giải pháp về xử lý nợ, kể cả các biện pháp mạnh như thu giữ tài sản.

Quảng cáo

Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, VAMC phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý được khoảng 270.000 tỷ đồng, trong đó, thu hồi trực tiếp từ khách hàng hoặc thông qua biện pháp bán nợ, bán tài sản đảm bảo, đạt khoảng 125.200 tỷ đồng (trong con số 270.000 tỷ đồng xử lý rủi ro bao gồm cả số các tổ chức tín dụng thực hiện trích lập, mua lại trước hạn đối với trái phiếu đặc biệt từ VAMC).

Về kết quả cơ cấu lại nợ, số tiền miễn, giảm lãi từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực đến nay, VAMC cũng phối hợp với tổ chức tín dụng miễn, giảm lãi khoảng 4.031 tỷ đồng, gấp đến 4,2 lần so với giai đoạn 2013-2016.  

Kết quả đấu giá từ năm 2018 đến nay, VAMC tổ chức đấu giá nhiều tài sản đảm bảo và nhiều khoản nợ với tổng giá trị lũy kế đạt trên 2.500 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển nhượng trên sàn UPCoM theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Giá chuyển nhượng bình quân gia quyền trên 1 cổ phiếu không thấp hơn giá gốc bình quân/cp và không quá 10.000 đồng/cp.

Thứ hai, 08/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia