Nửa đầu năm 2019, giải ngân vốn đầu tư của Hà Nội chỉ ước đạt 31%

Nửa đầu năm 2019, giải ngân vốn đầu tư của Hà Nội chỉ ước đạt 31%

Sáng 27/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý II/2019.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư cấp TP và cấp quận, huyện, thị xã; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội. 

UBND TP đã giao kế hoạch vốn đầu tư tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 với tổng số vốn gần 45.000 tỷ đồng bao gồm chi đầu tư cấp hơn 29.000 tỷ đồng, trong đó bố trí kế hoạch vốn thực hiện 184 dự án xây dựng cơ bản tập trung với tổng vốn 16.600 tỷ đồng. Chi đầu tư cấp huyện ở mức gần 15.900 tỷ đồng.

Đối với nhiệm vụ chi đầu tư cấp huyện, một số quận, huyện đã phân bổ và giao kế hoạch vốn tăng thêm so với mức vốn kế hoạch được giao. Theo đó tổng kế hoạch vốn cho chi đầu tư cấp huyện là hơn 21.034 tỷ đồng, tăng 5.136 tỷ đồng. Đối với kế hoạch chi đầu tư cấp TP, ngày 09/4/2019 tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP đã phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cấp TP với mức vốn tăng thêm là 1.972 tỷ đồng.

Như vậy, với việc cấp huyện giao thêm và cấp TP bổ sung kế hoạch vốn cấp TP, tổng kế hoạch vốn cho đầu tư của toàn TP đến nay là hơn 50.026 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách cấp TP là gần 31.000 tỷ đồng; chi ngân sách cấp huyện là hơn 21.000 tỷ đồng.

Quảng cáo

"Sau 5 tháng triển khai kế hoạch, chỉ một số ít đơn vị có kết quả giải ngân khá, còn lại là thấp, dưới mức bình quân chung của TP. Cụ thể, đối với giải ngân vốn xây dựng cơ bản cấp TP, các đơn vị có kết quả giải ngân khá như là: UBND quận Hà Đông (89%), UBND huyện Đan Phượng (51%), UBND huyện Quốc Oai (49%), UBND huyện Thanh Oai (45%). Thành phố đều có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung, như: Ban ĐSĐT (12%), Ban Nông nghiệp (12%), Ban Giao thông (3%)…

Về tình hình thực hiện các dự án xây dựng cơ bản cấp TP: Đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 117/126 dự án; đã khởi công 28/126 dự án khởi công mới năm 2019. Đã hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư 25 dự án trong tổng số 105 dự án đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án đến 31/10/2018.

Đã hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 26 dự án trong 99 dự án cần hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; 18 dự án đã hoàn thành thủ tục thẩm định, để trình HĐND TP phê duyệt tại kỳ họp tháng 7/2019.

Về giải ngân kế hoạch vốn, hết 5 tháng đầu năm 2019, toàn TP đã giải ngân 6.871 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch giao đầu năm; Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019, toàn TP thực hiện chi khoảng 14.467 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch giao (đạt 32,2% kế hoạch giao đầu năm).

Nhìn chung, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 của toàn TP là chậm, nhất là ở cấp thành phố. Hết 5 tháng, toàn Hà Nội mới giải ngân được 15,3% kế hoạch vốn giao, ước giải ngân hết 6 tháng khoảng 31% (đạt 32,2% kế hoạch giao đầu năm).

>> Hà Nội: Thu ngân sách tháng 5 tăng 19,2% so với cùng kỳ

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia