Ocean Group có lãi quý 3, giảm lỗ luỹ kế giảm còn 2.700 tỷ đồng

Ocean Group có lãi quý 3, giảm lỗ luỹ kế giảm còn 2.700 tỷ đồng

Trong quý 3, Ocean Group đạt lợi nhuận sau thuế gần 89,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 công ty vẫn lỗ hơn 226,7 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017 với kết quả lợi nhuận đã được cải thiện, giảm dần thua lỗ. Cụ thể, trong quý 3, doanh thu thuần đạt gần 480 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng đạt gần 228 tỷ đồng tăng gần 21% dẫn đến lợi nhuận gộp biên OGC chỉ đạt hơn 252 tỷ đồng, chỉ tăng gần 8% s với quý 3/2016.

Ngoài chi phí bán hàng tăng 21,4% lên gần 77 tỷ đồng, các chi phí khác đều giảm mạnh như chi phí tài chính gần 38,2 tỷ đồng giảm 18%; chi phí quản lý doanh nghiệp 59,1 tỷ giảm 7,5%.

Ocean Group trong kỳ này còn ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính hơn 4,7 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ và lợi nhuận "đột biến" từ công ty liên kết hơn 12,5 tỷ đồng so với con số khiêm tốn gần 392 triệu đồng của quý 3/2016.

Nhờ đó, quý 3/2017 lợi nhuận sau thuế OGC đạt gần 89,2 tỷ đồng, tăng trưởng gần 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quảng cáo

Nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm cho thấy OGC vẫn lỗ hơn 226,7 tỷ đồng và vẫn còn kém xa mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 là -14 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, các khoản phải thu ngắn hạn của OGC là 1.848 tỷ đồng, giảm 7,64%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Công ty tăng 8,41% lên 2.975 tỷ đồng.

OGC cũng có Khoản phải thu dài hạn 768 tỷ đồng, giảm 7,35% và trích lập dự phòng cho khoản thu dài hạn tăng 6,31% lên hơn 908,3 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ của OGC là gần 4.938 tỷ đồng, tăng 2,39%. Trong đó, Nợ ngắn hạn 3.169 tỷ đồng chiếm gần 64,2% tổng nợ.

Thiên Yết 

>> Thị trường đỏ lửa giảm mạnh, nhóm cổ phiếu đầu cơ OGC, HAR, FIT... bỗng "nổi sóng"

Có thể bạn quan tâm

Tỷ lệ cổ tức Tổng công ty IDICO (Mã: IDC) tạm ứng cho năm 2021 là 24% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.400 đồng. IDC cũng thông qua kế hoạch chuyển niêm yết 300 triệu cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Thứ hai, 18/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia