Ông Nguyễn Bá Dương thôi chức Tổng giám đốc Coteccons

Ông Nguyễn Bá Dương thôi chức Tổng giám đốc Coteccons

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (mã: CTD) vừa thông qua một loạt quyết định về nhân sự và thay đổi trong cơ cấu quản trị của công ty.

Theo đó, ông Nguyễn Bá Dương sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhưng sẽ không còn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Người thay thế ông Dương ở vị trí này là ông Nguyễn Sỹ Công. Ông Công tham gia vào Coteccons từ năm 2002 với vị trí Giám đốc dự án. Trước khi giữ chức Tổng giám đốc của Conteccons, ông là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons - công ty con của Coteccons).

Ông Nguyễn Bá Dương sinh ngày 22/4/1959 tại Nam Định. Ông Dương giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Coteccons từ năm 2004 đến nay và được coi là linh hồn của doanh nghiệp ngành xây dựng này.

Quảng cáo

Mới đây, ông Dương cũng cổ đông tín nhiệm, bầu vào là Thành viên của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Đồng thời, Hội đồng quản trị Coteccons cũng thông qua quyết định thành lập 4 tiểu ban trực thuộc, với cơ cấu mỗi tiểu ban gồm một trưởng ban và 2 thành viên. Trong đó, ông Dương sẽ giữ vai trò trưởng ban chiến lược, các tiểu ban còn lại bao gồm đầu tư, rủi ro, lương thưởng và nhân sự. 

Cùng với những thay đổi về nhân sự và cơ cấu quản lý, Hội đồng quản trị Conteccons cũng thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Trần Quang Tuấn, theo đơn từ nhiệm cá nhân. Đồng thời, ông Tuấn cũng sẽ không còn đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.

>> Doanh thu vượt 1 tỷ USD, Coteccons đặt mục tiêu lớn cho 2017

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia