Ông Trần Hoàng Ngân làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Ông Trần Hoàng Ngân làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Theo Quyết định số 1913/QĐ-TTg Thủ tướng quyết định bổ sung PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM làm thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Ông Trần Hoàng Ngân là ai?

Ông Trần Hoàng sinh ngày 26/10/1964 tại xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ông Ngân là giảng viên bộ môn ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 1996 được bổ nhiệm là Phó trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp - Kinh doanh tiền tệ, sau đó là Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM.

Năm 2002, ông được phong hàm Phó giáo sư. Năm 2015, ông là Hiệu trưởng Đại học tài chính Marketing. Đến năm 2016 được bổ nhiệm là Giám đốc Học viện cán bộ TP.HCM.

Năm 2015 ông cũng trúng cử Thành ủy viên Thành ủy TP.HCM. Ông từng là thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia (2007-2015). Ông Ngân cũng là đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Trước khi trở thành một thành viên trong Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, ông Trần Hoàng Ngân cũng có hàng chục năm là thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia.

Quảng cáo

Việc bổ sung ông Trần Hoàng Ngân đưa số thành viên trong Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng lên 16 người. 

Nhiệm vụ của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Tổ tư vấn kinh tế có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Bên cạnh đó, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thành viên của tổ Tư vấn kinh tế được mời tham dự các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng có nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia