Ông Trương Hải Long: "Mong muốn thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân"

Ông Trương Hải Long:

Đây là một trong những mục tiêu của Chương trình hành động mà ông Trương Hải Long muốn thực hiện khi trở thành đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Hải Long, sinh ngày 19/2/1971. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội.

Là một trong những người tái ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Long đã có buổi tiếp xúc cử tri của huyện Thạch Thất. Tại đây, ông Long đã chia sẻ về chương trình hành động và dự định khi trở thành đại biểu HĐND trong 5 năm tới.

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thạch Thất, ông thấy rằng, trong những năm qua, giai đoạn 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,92%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp; các tiêu chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn được nâng lên, đến nay huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc hạn chế như: công tác phát triển đô thị, công nghiệp và thương mại chưa tương xứng với tiềm năng; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường có việc còn hạn chế; tiến độ giải quyết tồn tại trong các cụm công nghiệp làng nghề, giao đất dịch vụ còn chậm...

Nếu được tin tưởng, bầu tôi tiếp tục tái cử là đại biểu HĐND Thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Long muốn tập trung thực hiện các nội dung như sau:

Một là, tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội, nhiệm vụ chính của Tổng công ty là đầu tư xây dựng phát triển các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn Thủ đô và cả nước. Tổng công ty hiện có 44 công ty thành viên và 19 đơn vị trực thuộc, với hơn 20.000 người lao động; giá trị SXKD trong các năm gần đây luôn đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8-10%. Tổng công ty là đơn vị có nhiều đóng góp với Thành phố trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Trong các năm gần đây, Tổng công ty đã ủng hộ rất nhiều kinh phí cho các hoạt động như: “Quỹ vì người nghèo” của Thành phố và các quận, huyện; Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam"; Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt; hỗ trợ kinh phí đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên Đán; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các Gia đình liệt sỹ...và còn nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Đặc biệt, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình "Mái ấm HANDICO" - xây dựng nhà tình nghĩa dành cho các hộ gia đình nghèo, có khó khăn về nhà ở trên địa bàn Thành phố. Trong thời gian tới, với cương vị là người đứng đầu Tổng công ty, tôi sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình này để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Hai là, tích cực tham góp ý kiến với Thành phố, các cấp chính quyền huyện Thạch Thất về các cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương:

Quảng cáo

Theo quy hoạch chung huyện Thạch Thất đến năm 2030, huyện sẽ trở thành trung tâm đô thị vùng phía Tây Hà Nội về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, tiểu thủ công nghiệp kết hợp dịch vụ, du lịch và sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tôi sẽ thúc đẩy thực hiện một số công việc như sau:

- Đôn đốc công tác GPMB, thực hiện đầu tư hạ tầng 04 Cụm công nghiệp mới được thành lập; đầu tư 03 Trạm xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Bình Phú, Kim Quan, Canh Nậu; kiến nghị Thành phố sớm chấp thuận thành lập 03 Cụm công nghiệp mới và bố trí vốn để tu bổ, tôn tạo Di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ, Chùa Tây Phương. Thúc đẩy công bố và triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Liên Quan sau khi được Thành phố phê duyệt; Lập quy hoạch chi tiết 1/500 để cải tạo chỉnh trang khu dân cư thị trấn Liên Quan; đầu tư dự án nước sạch tại xã Lại Thượng và xã Phú Kim sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương của Thành phố.

- Thúc đẩy giải quyết một số tồn tại Cụm công nghiệp Bình Phú I; công tác thuê đất tại Cụm công nghiệp xã Canh Nậu đợt 2; tiến độ triển khai dự án xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu, Cụm công nghiệp làng nghề Hương Ngải; Khu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung Thạch Xá; Các kiến nghị của cử tri xã Hương Ngải về các tồn tại cấp đất giãn dân, tiến độ trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở đồng Cháy, đồng Chúc; các kiến nghị của xã Phùng Xá, xã Tân Xã liên quan đến vấn đề quản lý đất đai...và còn nhiều kiến nghị của cử tri của các xã khác trong huyện liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, đất đai, tôi sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu để kiến nghị các cấp chính quyền từng bước giải quyết.

- Thúc đẩy huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, môi trường để nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới; kế hoạch hoàn thành đưa xã Hương Ngải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 gắn với tiêu chí phát triển đô thị nội đô.

- Tích cực tham mưu với Thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở, đặc biệt quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp,...đây là những vấn đề cấp thiết đối với Thủ đô của chúng ta hiện nay.

Ba là, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân:

- Với kinh nghiệm nhiều năm đã tham gia Đại biểu HĐND TP Hà Nội, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tiếp thu, lắng nghe các ý kiến đóng góp của cử tri; kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo cho cử tri biết. Định kỳ và dành nhiều thời gian báo cáo kết quả hoạt động với cử tri; chịu sự giám sát của cử tri. Rà soát các kiến nghị của cử tri đã nêu trước đây, đến nay chưa được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng chưa triệt để, chưa thỏa mãn cử tri để tiếp tục đôn đốc, có ý kiến với các cấp chính quyền của Thành phố và huyện Thạch Thất để giải quyết dứt điểm.

- Luôn tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức tác phong; tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Long rất mong muốn được quý vị cử tri tin tưởng, bầu chọn để tiếp tục tái cử là đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, để góp sức mình vào sự nghiệp phát triển của huyện trong thời gian tới, cùng chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất xây dựng huyện ngày càng phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ông Long sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ cử tri giao phó; thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; luôn sát cánh cùng quý vị cử tri để kiến nghị các cấp chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng Đạo đức thống nhất cho phép sử dụng các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 Nanocovax tính đến thời điểm đánh giá kết quả giữa kỳ giai đoạn 3, gửi Hội đồng Tư vấn xem xét cấp phép khẩn cấp.

Thứ hai, 20/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia