Phó Thủ tướng “thúc” tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Phó Thủ tướng “thúc” tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Đến nay, Tổng cục Quản lý Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được kết quả kiểm kê chính thức của 10 tỉnh. Tính đến ngày 11/8/2020, mới có 33 tỉnh, thành phố đã đưa toàn bộ dữ liệu kiểm kê cấp xã lên hệ thống.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ tình hình thực tế, chủ động đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án “Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019”.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu công bố số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 trước quý 2 năm 2021.

Việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các địa phương có khó khăn, không tự cân đối được kinh phí để thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019. Về vấn đề nay Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Quảng cáo

Phó Thủ tướng cho hay, kết quả kiểm kê đất đai là hết sức quan trọng để nắm chắc tài nguyên đất đai của toàn quốc và từng địa phương phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, các quy hoạch phát triển của địa phương, do đó cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Tính đến ngày 31/7/2020, số đơn vị cấp xã đã cơ bản hoàn thành đạt 93%; số đơn vị thực hiện cấp huyện đã cơ bản hoàn thành đạt 77%.

Ở cấp tỉnh, đến nay, Tổng cục Quản lý Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được kết quả kiểm kê chính thức của 10 tỉnh. Tính đến ngày 11/8/2020, mới có 33 tỉnh, thành phố đã đưa toàn bộ dữ liệu kiểm kê cấp xã lên hệ thống.

Tổng cục Quản lý Đất đai cho biết nguyên nhân của việc chậm hoàn thành công tác kiểm kê là do các địa phương chậm phê duyệt dự toán kinh phí. Nhiều địa phương có khó khăn về kinh phí và chờ kinh phí hỗ trợ từ Trung ương nên chưa phê duyệt dự toán, dẫn tới việc đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện chậm trễ. Việc bố trí kinh phí nâng cấp phần mềm kiểm kê còn thiếu, còn chậm.

Cùng với đó, nhiều địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp xã, huyện do thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019-2021 nên ảnh hưởng tới tiến độ công tác này.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Số tiền 1.000 tỷ đồng huy động được từ đợt phát hành trái phiếu vừa qua sẽ được VSIP sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư hai dự án KCN VSIP 3 ở Bình Dương và VSIP Nghệ An.

Thứ năm, 28/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia