PVcomBank mới chỉ bán được hơn 3,6 triệu cổ phần PVI

PVcomBank mới chỉ bán được hơn 3,6 triệu cổ phần PVI

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PVI của Công ty cổ phần PVI.

Hết thời gian đăng ký từ 16/6 đến 14/7/2017 PVcomBank mới chỉ bán hết hơn 3,63 triệu cổ phiếu PVI trong tổng số 12,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán trước đó. Lý do vì diễn biến thị trường chưa phù hợp, 

Sau giao dịch PVcomBank giảm lượng sở hữu tại PVI từ 13,74 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 10,1 triệu cổ phiếu tương ứng 4,54% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của PVI và không còn là cổ đông lớn.

Quảng cáo

Trước đó, từ 5/4 đến 3/5/2017 PVcomBank cũng đã từng đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu PVI nhưng cũng chỉ bán được 137.300 cổ phiếu. Nguyên nhân không giao dịch kết cũng do diễn biến thị trường không phù hợp.

Từ đầu năm 2017 đến nay cổ phiếu PVI đã tăng từ 25.000 đồng/CP lên vùng giá 35.000 đồng/CP như hiện nay tương ứng mức tăng 40% trong đó có những thời điểm giữa tháng 7/2017 đã có lúc chạm mức giá 37.100 đồng/CP.

>> Sau năm 2020, PVcombank mới tính niêm yết trở lại và chia cổ tức

Có thể bạn quan tâm

UBCKNN sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra về việc cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán liên quan đến TPDN và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ nhật, 19/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia