Quảng Nam chấp thuận Liên danh Sunshine Home, SSF và DN Singapore đầu tư KĐT thông minh

Quảng Nam chấp thuận Liên danh Sunshine Home, SSF và DN Singapore đầu tư KĐT thông minh

Liên danh nhà đầu tư CTCP Sunshine Home, Công ty TNHH Đầu tư SSF và Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore được chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư khu đô thị thông minh tại huyện Thăng Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh mới đây ký Công văn số 8641/UBND-KTN về việc chủ trương nghiên cứu, đề xuất đầu tư các Khu đô thị thông minh, Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ công nghệ cao trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư SSF, Công ty Cổ phần Sunshine Home (thành viên Sunshine Group) và Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore nghiên cứu đầu tư Khu đô thị thông minh tại vị trí đề xuất. Quy mô cụ thể, giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp xác định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương cho Liên danh Quỹ đầu tư Truth Assets Managerment Singapore và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II (Phytopharma) nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ công nghệ cao.

Cụ thể, khu công nghiệp công nghệ cao diện tích khoảng 296 ha và Khu đô thị - dịch vụ phục vụ khu công nghiệp công nghệ cao. Vị trí, diện tích giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp xác định.

UBND tỉnh Quảng Nam khuyến khích nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất đầu tư riêng một khu công nghiệp chuyên sản xuất tân dược và các thiết bị, dụng cụ y khoa. Đồng thời giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp hướng dẫn lựa chọn vị trí.

Quảng cáo

UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp khẩn trương hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu liên quan đến vị trí nghiên cứu, đề xuất các dự án để trình thẩm định, phê duyệt, làm căn cứ triển khai thực hiện.

Đồng thời, chủ trì, cùng với các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn và phối hợp các nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo các điều kiện tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp đề xuất dự án vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/NQ-H Đ ND ngày 22/7/2021, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 11/8/2021.

Trường hợp các chỉ tiêu của Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 không đảm bảo để thực hiện các dự án đầu tư lớn đang đề xuất nghiên cứu, Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, làm căn cứ triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 9/11/2021 Liên danh trên có công văn đề xuất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị công nghệ cao Nam Thăng Bình tại xã Bình Sa, xã Bình Hải và xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Đến ngày 23/11/2021, đại diện Liên danh Quỹ đầu tư Truth và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II có Công văn gửi UBND tỉnh về việc xin chủ trương cho nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ.

Tiếp đến ngày 24/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức buổi làm việc để xét năng lực của các nhà đầu tư và nghe trình bày báo cáo đề xuất đầu tư các dự án nêu trên.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Một số doanh nghiệp thông báo muốn mua cổ phiếu quỹ. Trước đó, lãnh đạo doanh nghiệp này đã gia tăng tỷ lệ sở hữu. Phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Thứ ba, 29/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia