Quảng Nam duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 1/2.000 Khu công nghiệp Nam Thăng Bình

Quảng Nam duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 1/2.000 Khu công nghiệp Nam Thăng Bình

Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, được lập Quy hoạch 1/2.000. Phạm vi, quy mô nghiên cứu lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp Nam Thăng Bình khoảng 655 ha.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Nam Thăng Bình thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Thời gian thực hiện lập quy hoạch 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn. Phạm vi, quy mô nghiên cứu lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp Nam Thăng Bình khoảng 655 ha.

UBND tỉnh yêu cầu lập hồ sơ khảo sát địa hình theo hệ tọa độ, cao độ trên cơ sở đo vẽ thực tế bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000; có so sánh, đối chiếu bản đồ giải thửa tại khu vực lập quy hoạch...

Quảng cáo

Dự toán kinh phí khảo sát và lập quy hoạch là hơn 3,1 tỷ đồng. Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế mở Chu Lai được giao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phân khu khu công nghiệp. BQL thực hiện rà soát, đánh giá các hồ sơ quy hoạch xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch làm cơ sở khớp nối và đề xuất phương án quy hoạch đảm bảo tính thống nhất; lấy ý kiến từ các sở, ngành...

Ngoài ra, thực hiện quy trình lấy ý kiến theo quy định, tổ chức báo cáo các Sở, ngành của tỉnh thông qua trước khi hoàn chỉnh hồ sơ; các ý kiến góp ý phải được tổng hợp, giải trình, tiếp thu kèm theo hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Yêu cầu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tổ chức lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp hướng dẫn Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai trong quá trình lập quy hoạch.

Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch chung tại Quyết định số 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/3/2004 và được điều chỉnh qui hoạch chung đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1737/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.

Khu kinh tế mở Chu Lai đã hình thành được 15 năm với diện tích lên đến 42.000 ha. Tại đây, 7 khu công nghiệp (KCN) đã được quy hoạch, bao gồm cả Nam Thăng Bình. Đến nay, khu kinh tế đã thu hút đầu tư được 4 khu công nghiệp, hình thành 8 phân khu (một nửa đã đi vào hoạt động). Một số dự án đáng chú ý trong khu kinh tế như KCN Cơ khí ô tô Trường Hải, KCN Bắc Chu Lai, KCN Thaco Chu Lai, KCN Tam Thăng và Tam Thăng 2, KCN Tam Anh và Tam Anh 1...

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

TP. Đà Nẵng đã thống nhất để thu hồi đất, điều chỉnh quy hoạch làm công viên công cộng, lối xuống biển phục vụ cộng đồng thuộc các dự án như Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, Khu du lịch biển I.V.C, Khu du lịch ven biển,....

Thứ năm, 29/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia