Quý 1/2017: Hoà Bình báo lãi 181 tỷ đồng, tăng trưởng 257%

Quý 1/2017: Hoà Bình báo lãi 181 tỷ đồng, tăng trưởng 257%

Trong quý 1/2017, HBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng đột biến đạt 181 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 180,8 tỷ đồng, tăng 257%.

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã: HBC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017.

Theo đó, trong quý 1, HBC khi nhận 3.032 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 180,8 tỷ đồng, tăng 257%.

Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng mạnh của hoạt động kinh doanh chính, bên cạnh đó, trong kỳ này, công ty có hơn 17 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính (nhờ chi phí tài chính giảm mạnh) và 6 tỷ đồng từ lợi nhuận khác.

Quảng cáo

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng hơn 43 tỷ đồng. Công ty cũng phải tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi (17 tỷ đồng) và chi phí khác (25 tỷ đồng).

Tổng tài sản tại thời điểm 31/3/2017 đã tăng 12,7% so với đầu năm đạt 12.888 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 7.999 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho 1.287 tỷ đồng, tổng tài sản dài hạn 1.707 tỷ đồng.

Về quy mô nợ, cuối quý 1 tổng nợ phải trả của HBC tăng 1.300 tỷ lên 10.930 tỷ đồng so với đầu năm., chủ yếu là nợ ngắn hạn gồm các khoản người mua trả tiền trước, phải trả khác, vay nợ thuê tài chính (10.021 tỷ đồng). Nợ dài hạn chiếm 908,9 tỷ đồng chủ yếu là nợ vay và nợ thuê tài chính, người mua trả tiền trước dài hạn…

Cuối tháng 4 vừa qua, ĐHCĐ thường niên 2017 của Hòa Bình đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hòa Bình với doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng./.

>> Hoà Bình nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 45% 

Có thể bạn quan tâm

Đợt chào bán cổ phần ra công chúng này nằm trong kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển của TECGroup. Tính đến ngày 30/6/2021, nợ phải trả của TECGroup ở mức 158,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 116,4 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Thứ ba, 21/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia