Quý 1/2017: Lợi nhuận sau thuế Gelex tăng trưởng 467% so với cùng kỳ

Quý 1/2017: Lợi nhuận sau thuế Gelex tăng trưởng 467% so với cùng kỳ

Kết thúc quý 1, Tổng công ty CP thiết bị điện Việt Nam - Gelex (mã: GEX) lãi trước thuế 780,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 624,4 tỷ đồng, tăng trưởng 467% so với quý 1 năm ngoái.

Kết thúc quý 1, Gelex lãi trước thuế 780,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 624,4 tỷ đồng, tăng trưởng 467% so với quý 1 năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ chưa đến một nửa, đạt 301,7 tỷ đồng.

Năm 2017, Gelex đặt mục tiêu đạt 10.900 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và 1.050 tỷ đồng LNST hợp nhất. Với kết quả đạt được quý 1 vừa qua, Gelex đã hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và đến 74% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Tính đến 31/3/2017, doanh thu thuần cả quý đạt 2.828 tỷ đồng, tăng mạnh 1.184 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng trưởng 72%. Trong khi đó tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, chỉ 63%, nên lợi nhuận gộp cả quý đạt 484,5 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với con số 210,2 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái.

Quảng cáo

Doanh thu tài chính đạt gần 608 tỷ đồng, tăng đột biến so với 38 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái – đây là hưởng lợi từ việc Tổng công ty Đường Sông Việt Nam (Sowatco) bán 16% vốn tại các công ty liên doanh Keppel Land – Watco, chủ đầu tư của khu phức hợp Saigon Centre tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã lãi gần 439 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Chi phí tài chính trong quý bỏ ra gần 108 tỷ đồng, tăng mạnh so với 13 tỷ đồng phải chi quý 1 năm ngoái. Một trong những nguyên nhân chi phí tài chính tăng đột biến do tổng nợ phải trả 7.235 tỷ đồng, tăng gần 1.730 tỷ đồng, trong đó khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 620 tỷ đồng còn vay nợ thuê tài chính dài hạn lại tăng 1.660 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng hơn 74,8 tỷ đồng, hơn gấp đôi quý 1 năm ngoái (35,6 tỷ đồng), bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến từ 53,3 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

Báo cáo cho thấy, đến cuối quý 1/2017, tổng cộng tài sản công ty đạt 13.534 tỷ đồng, tăng gần 4.750 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. GEX có khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền 1.141 tỷ đồng, giảm 1.770 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong khi đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 1.630 tỷ đồng./.

>> GELEX “thâu tóm” CADIVI: Giá mua cổ phần chỉ bằng 1/3 thị giá

Có thể bạn quan tâm

Vietnam Airlines chào bán 800 triệu cổ phiếu HVN theo tỷ lệ 56,4% với giá 10.000 đồng/cp chưa bằng một nửa giá thị trường, tuy nhiên thực tế bán được 796,1 triệu đơn vị.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia